Förslag på ny lagstiftning för yttrandefriheten berör oss alla

oktober 23, 2010|Regler|4 comments

Igår presenterades ett förslag på hur man kan modernisera vårt nuvarande grundlagsskydd för yttrande- och tryckfrihet. Tanken är att en ny grundlag ska ersätta Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ny teknik och EU-rätt bakgrunden till förslaget Förslaget är framtaget av den så kallade Yttrandefrihetskommittén på regeringens uppdrag. Bakgrunden till att regeringen vill ändra TF och YGL framgår av Yttrandefrihetskommitténs senaste betänkande. Ett problem är att den nuvarande lagstiftningen är beroende…

Sociala medier för dummies

oktober 18, 2010|Tips och strategier|2 comments

Här får du en introduktion till sociala medier och tips till dig som vill komma igång med att använda sociala medier själv eller för en organisation. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn för olika tekniker på webben som tillåter dialog och interaktion mellan olika människor. Webben togs ursprungligen fram för att läsa dokument som andra publicerade. Detta förändrades i början av 2000-talet när det blev vanligare med…

Riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier

oktober 4, 2010|Regler|2 comments

I takt med att allt fler myndigheter börjat använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden, har behovet av riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier ökat. Riktlinjer är ett lite vanskligt ord, det kan betyda allt från vad chefer och anställda får göra, vad myndigheten får göra rent juridiskt till vad myndigheterna bör göra för att nå ut med sina budskap. Det handlar ofta om någon form av vägledning…

Anonymitet, internet och ansvarsskyldighet

februari 14, 2010|Spaningar och analyser|20 comments

Inom socialpsykologin finns en teori som förklarar varför människor i grupp kan utföra grymheter som går stick i stäv med samhällets normer. Den kallas deindividuation och går ut på att människor i grupp tappar känslan av att vara egna individer och att andra är individer. I krig används detta effektivt och medvetet. Genom att anonymisera människor genom uniformer, titlar och hierarkier samt en stark sammanhållning i den egna gruppen, så…