Digital strategi

Oavsett om det gäller en myndighet, ett företag eller en förening så ställer dagens ständigt förändrade kommunikationslandskap helt nya krav på kommunikationsavdelningens arbete. Det är nödvändigt att ha en digital strategi. Det finns en förväntan att stora organisationer ska finnas närvarande i sociala medier och webbplatsen ska vara enkel att använda. Ny teknik föder nya kanaler och förändringstakten blir allt snabbare. Men vad ska prioriteras? Ska ni bygga om webbplatsen eller lansera ett konto i en ny sociala medier-kanal? Grunda dessa val på en genomtänkt digital strategi för största möjlig effekt.

Rekommenderade inlägg om digital strategi