Tips inför lansering av sociala medier-konto

april 13, 2014|Tips och strategier|0 comments

Ofta finns eldsjälar i organisationen som vill satsa på sociala medier. Deras erfarenhet är ofta från sitt eget privata bruk. Privat är det ofta enkelt att använda sociala medier varför många kanske frestas att tro att sociala medier är enkelt och bara något ni kan köra igång med på ett företag, en myndighet eller en förening. Så är dock inte fallet. Det finns en hel del fallgropar och saker du…

Var med och påverka Vägledning för webbutveckling

maj 18, 2011|Spaningar och analyser|0 comments

Tidigare har jag bloggat en del om Vägledning för webbutveckling, som är de riktlinjer för webb som Sveriges myndigheter ska följa. När jag jobbade som webbstrateg i offentlig sektor var detta dokument väldigt värdefullt, både som kunskapskälla och som en samling argument att använda internt i organisationen för förankring och förståelse. Nu jobbar jag i privat sektor, men tycker att dessa riktlinjerna är lika viktiga att följa. Företag och myndigheter…

Vägledning för webbutveckling: Hans von Axelson om tillgänglighet

januari 29, 2011|Spaningar och analyser|1 comments

Detta är den tredje och sista delen i min intervjuserie om E‑delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Som grande finale tar vi oss an tillgänglighet tillsammans med tillgänglighetsriddaren Hans von Axelson. Hans ingår i arbetet med vägledningen och jobbar till vardags som utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vad betyder tillgänglighet för dig? – Tillgänglighet är för mig ett kvalitetsmått som redan nu…

Principerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling

januari 22, 2011|Spaningar och analyser|9 comments

Precis som tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.0 ska E-delegationens kommande Vägledning för webbutveckling utgå från vissa principer som sedan bryts ner till konkreta rekommendationer. Nu har E-delegationen tagit fram ett första utkast på dessa principer utifrån de tre områdena e-tjänster, information och innehåll samt standarder och teknik. E-tjänster E-delegationens föreslagna principer Utnyttja potentialen i e-tjänster. Utveckla användarcentrerat. Utveckla e-tjänster ur ett processperspektiv. Ha ett förvaltningsperspektiv vid utveckling av e-tjänster. Välj säkerhetslösningar som…

Vägledning för webbutveckling: Björn Hagström om e-tjänster

januari 17, 2011|Spaningar och analyser|4 comments

Detta är del två i min intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Nu har turen kommit till Björn Hagström. Björn ingår i arbetet med den nya vägledningen och jobbar till vardags som IT-samordnare i Örebro kommun. Eftersom Björn är en hejare på e-tjänster tänkte jag ställa några frågor om detta mångtydiga begrepp och den nya vägledningen för webbutveckling. Vad betyder e-tjänster för…

Vägledning för webbutveckling: Anneli Hagdahl om arbetet med nya vägledningen

januari 12, 2011|Spaningar och analyser|3 comments

I och med detta blogginlägg tänkte jag inleda en intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså om uppdateringen av den vitt spridda Vägledningen 24-timmarswebben som gavs ut av den numera nedlagda myndigheten Verva. För att få veta mer har jag i denna första del frågat Anneli Hagdahl på E-delegationen om hur arbetet med den nya vägledningen är upplagt och när vägledningen förväntas vara klar. Vad kommer vägledningen att…

E-delegationens riktlinjer för sociala medier publicerade

januari 5, 2011|Regler|1 comments

Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen. Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. Så här skriver de: Vi vill passa på att tacka alla som tagit sig tid och lämnat synpunkter. De har varit…

Ge synpunkter på hur myndigheter ska använda sociala medier

december 14, 2010|Regler|4 comments

E-delegationen har nu presenterat ett utkast på riktlinjer för sociala medier. Det handlar om juridiska riktlinjer och ska ge beslutsfattare, skribenter och jurister på statliga myndigheter, kommuner och landsting vägledning till vad de får och vad de inte får göra i sociala medier. Själva utkastet innehåller dels en checklista, dels juridiska riktlinjer och resonemang. Checklistan är den centrala delen där vanliga dödliga (läs: icke-jurister) kan ta del av slutsatserna av…

Sociala medier för dummies

oktober 18, 2010|Tips och strategier|2 comments

Här får du en introduktion till sociala medier och tips till dig som vill komma igång med att använda sociala medier själv eller för en organisation. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn för olika tekniker på webben som tillåter dialog och interaktion mellan olika människor. Webben togs ursprungligen fram för att läsa dokument som andra publicerade. Detta förändrades i början av 2000-talet när det blev vanligare med…

Riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier

oktober 4, 2010|Regler|2 comments

I takt med att allt fler myndigheter börjat använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden, har behovet av riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier ökat. Riktlinjer är ett lite vanskligt ord, det kan betyda allt från vad chefer och anställda får göra, vad myndigheten får göra rent juridiskt till vad myndigheterna bör göra för att nå ut med sina budskap. Det handlar ofta om någon form av vägledning…