Tag Archives: E-delegationen

Tips inför lansering av sociala medier-konto

Pontus Vinderos/ april 13, 2014/ Sociala medier och nätkultur/ 0 comments

Ofta finns eldsjälar i organisationen som vill satsa på sociala medier. Deras erfarenhet är ofta från sitt eget privata bruk. Privat är det ofta enkelt att använda sociala medier varför många kanske frestas att tro att sociala medier är enkelt och bara något ni kan köra igång med på ett företag, en myndighet eller en förening. Så är dock inte…

Var med och påverka Vägledning för webbutveckling

Pontus Vinderos/ maj 18, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 0 comments

Tidigare har jag bloggat en del om Vägledning för webbutveckling, som är de riktlinjer för webb som Sveriges myndigheter ska följa. När jag jobbade som webbstrateg i offentlig sektor var detta dokument väldigt värdefullt, både som kunskapskälla och som en samling argument att använda internt i organisationen för förankring och förståelse. Nu jobbar jag i privat sektor, men tycker att…

Vägledning för webbutveckling: Hans von Axelson om tillgänglighet

Pontus Vinderos/ januari 29, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 1 comments

Detta är den tredje och sista delen i min intervjuserie om E‑delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Som grande finale tar vi oss an tillgänglighet tillsammans med tillgänglighetsriddaren Hans von Axelson. Hans ingår i arbetet med vägledningen och jobbar till vardags som utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vad betyder tillgänglighet för dig?…

Principerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling

Pontus Vinderos/ januari 22, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 9 comments

Precis som tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.0 ska E-delegationens kommande Vägledning för webbutveckling utgå från vissa principer som sedan bryts ner till konkreta rekommendationer. Nu har E-delegationen tagit fram ett första utkast på dessa principer utifrån de tre områdena e-tjänster, information och innehåll samt standarder och teknik. E-tjänster E-delegationens föreslagna principer Utnyttja potentialen i e-tjänster. Utveckla användarcentrerat. Utveckla e-tjänster ur ett processperspektiv.…

Vägledning för webbutveckling: Björn Hagström om e-tjänster

Pontus Vinderos/ januari 17, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 4 comments

Detta är del två i min intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Nu har turen kommit till Björn Hagström. Björn ingår i arbetet med den nya vägledningen och jobbar till vardags som IT-samordnare i Örebro kommun. Eftersom Björn är en hejare på e-tjänster tänkte jag ställa några frågor om detta mångtydiga begrepp…

Vägledning för webbutveckling: Anneli Hagdahl om arbetet med nya vägledningen

Pontus Vinderos/ januari 12, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 3 comments

I och med detta blogginlägg tänkte jag inleda en intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså om uppdateringen av den vitt spridda Vägledningen 24-timmarswebben som gavs ut av den numera nedlagda myndigheten Verva. För att få veta mer har jag i denna första del frågat Anneli Hagdahl på E-delegationen om hur arbetet med den nya vägledningen är upplagt…

E-delegationens riktlinjer för sociala medier publicerade

Pontus Vinderos/ januari 5, 2011/ Sociala medier och nätkultur/ 1 comments

Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen. Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. Så här skriver de: Vi vill passa på att tacka alla…

Ge synpunkter på hur myndigheter ska använda sociala medier

Pontus Vinderos/ december 14, 2010/ Sociala medier och nätkultur/ 4 comments

E-delegationen har nu presenterat ett utkast på riktlinjer för sociala medier. Det handlar om juridiska riktlinjer och ska ge beslutsfattare, skribenter och jurister på statliga myndigheter, kommuner och landsting vägledning till vad de får och vad de inte får göra i sociala medier. Själva utkastet innehåller dels en checklista, dels juridiska riktlinjer och resonemang. Checklistan är den centrala delen där…

Sociala medier för dummies

Pontus Vinderos/ oktober 18, 2010/ Sociala medier och nätkultur/ 2 comments

Här får du en introduktion till sociala medier och tips till dig som vill komma igång med att använda sociala medier själv eller för en organisation. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn för olika tekniker på webben som tillåter dialog och interaktion mellan olika människor. Webben togs ursprungligen fram för att läsa dokument som andra publicerade. Detta…

Riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier

Pontus Vinderos/ oktober 4, 2010/ Sociala medier och nätkultur/ 2 comments

I takt med att allt fler myndigheter börjat använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden, har behovet av riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier ökat. Riktlinjer är ett lite vanskligt ord, det kan betyda allt från vad chefer och anställda får göra, vad myndigheten får göra rent juridiskt till vad myndigheterna bör göra för att nå ut med…