Tvinga inte på andra dina metoder!

september 3, 2017|Spaningar och analyser|2 comments

Den senaste tiden har jag i olika sammanhang stött på pm3 som är en metod för styrning av IT i en organisation. Pm3 går bland annat ut på att det ska finnas en tydlig rollfördelning mellan olika roller och ansvar. Pm3 kan användas på olika sätt. I sin mest basala variant så är det ett sätt att få koll på organisationens olika IT-system genom att tydliggöra ansvar och roller på…

Bokslut: Socialstyrelsen

mars 26, 2011|Mitt arbetsliv|4 comments

Igår jobbade jag min sista dag på Socialstyrelsen, efter tre år och sju månader. Det har varit en lärorik resa som började med Socialstyrelsens riktlinjer på webben, gick via arbetet med en ny webbplats och slutade med att följa upp och kvalitetssäkra densamma. Här tänkte jag reflektera lite över denna resa som ett avslut på min tid vid myndigheten. Riktlinjer blir webbaserade Den 20 augusti 2007 började jag på Socialstyrelsen…

Effektstyrning hjälper dig att prioritera användarnas behov i webbprojekt

januari 9, 2011|Tips och strategier|11 comments

När man tar fram en ny webbplats eller webbtjänst så är det vanligt att man börjar i fel ända. Man funderar på vilka funktioner som borde finnas, hur webbplatsen ska se ut eller vilket publiceringssystem som ska användas. Problemet med detta synsätt är att man riskerar att skapa något som inte är användbart för de tänkta användarna, eftersom andra saker väger tyngre än användarnas behov. Ett klokare sätt att jobba…