Tag Archives: Handisam

Vägledning för webbutveckling: Hans von Axelson om tillgänglighet

Pontus Vinderos/ januari 29, 2011/ Webbutveckling och användbarhet/ 1 comments

Detta är den tredje och sista delen i min intervjuserie om E‑delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Som grande finale tar vi oss an tillgänglighet tillsammans med tillgänglighetsriddaren Hans von Axelson. Hans ingår i arbetet med vägledningen och jobbar till vardags som utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vad betyder tillgänglighet för dig?…