Webbriktlinjerna måste bli mer begripliga

juli 5, 2017|Regler|2 comments

Sedan många år finns riktlinjer för hur offentliga webbplatser bör utformas. Dessa heter Vägledning för webbutveckling och ägs just nu av Post- och telestyrelsen. Du hittar riktlinjerna på sajten webbriktlinjer.se. Jag är generellt sett mycket positiv till dessa riktlinjer och alla inblandade har genom åren gjort ett fantastiskt jobb för att lyfta frågorna om webbplatsers användbarhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Senaste tiden har det kommit allt fler lagkrav…

E-delegationens riktlinjer för sociala medier publicerade

januari 5, 2011|Regler|1 comments

Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen. Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. Så här skriver de: Vi vill passa på att tacka alla som tagit sig tid och lämnat synpunkter. De har varit…

Ge synpunkter på hur myndigheter ska använda sociala medier

december 14, 2010|Regler|4 comments

E-delegationen har nu presenterat ett utkast på riktlinjer för sociala medier. Det handlar om juridiska riktlinjer och ska ge beslutsfattare, skribenter och jurister på statliga myndigheter, kommuner och landsting vägledning till vad de får och vad de inte får göra i sociala medier. Själva utkastet innehåller dels en checklista, dels juridiska riktlinjer och resonemang. Checklistan är den centrala delen där vanliga dödliga (läs: icke-jurister) kan ta del av slutsatserna av…

Yttrandefriheten har gränser

december 8, 2010|Regler|1 comments

När man hör diskussionerna om Wikileaks den senaste tiden så kan man få uppfattningen att man i yttrandefrihetens namn kan publicera vad som helst. Speciellt i Sverige. Detta stämmer inte riktigt. Det finns en rad inskränkning när det gäller yttrandefriheten i Sverige. Sedan 1766 är tryckfrihet grundlagsskyddad i Sverige. Tryckfrihetsförordningen (TF) är unik ur ett internationellt perspektiv och erbjuder stora friheter, men dikterar också vad man inte får skriva och…

Förslag på ny lagstiftning för yttrandefriheten berör oss alla

oktober 23, 2010|Regler|4 comments

Igår presenterades ett förslag på hur man kan modernisera vårt nuvarande grundlagsskydd för yttrande- och tryckfrihet. Tanken är att en ny grundlag ska ersätta Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ny teknik och EU-rätt bakgrunden till förslaget Förslaget är framtaget av den så kallade Yttrandefrihetskommittén på regeringens uppdrag. Bakgrunden till att regeringen vill ändra TF och YGL framgår av Yttrandefrihetskommitténs senaste betänkande. Ett problem är att den nuvarande lagstiftningen är beroende…

Riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier

oktober 4, 2010|Regler|2 comments

I takt med att allt fler myndigheter börjat använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden, har behovet av riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier ökat. Riktlinjer är ett lite vanskligt ord, det kan betyda allt från vad chefer och anställda får göra, vad myndigheten får göra rent juridiskt till vad myndigheterna bör göra för att nå ut med sina budskap. Det handlar ofta om någon form av vägledning…

Business Check är inte reco

april 21, 2010|Regler|0 comments

Nyligen började jag fundera på varför sajter som Birthday, Ratsit och Upplysning.se har så mycket personuppgifter om så många människor. Det visade sig att alla dessa använder sig av samma leverantör, nämligen Göteborgsföretaget Business Check. För att testa om det är möjligt att bli borttagen från deras register mejlade jag Business Check och bad om detta. Deras svar var: Hej, Tack för ditt mail. Vi är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd…

Justitiedepartementet har svarat

februari 18, 2010|Regler|0 comments

Nu har också Beatrice Ask, via medhjälpare, svarat om juridiken kring sociala medier och myndigheter. Inte alls lika matnyttigt som Datainspektionens svar dock. Då är det bara Thomas Bodström kvar… På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev som hon har bett mig besvara. Jag vill därför ge följande information om vilka regler som gäller för diarieföring m.m. Departementet kan inte närmare uttala sig om hur gällande…

Juridiken kring myndigheter och sociala medier

februari 13, 2010|Regler|8 comments

Nyligen skickade jag ett antal frågor om myndigheter och sociala medier till ansvariga på Datainspektionen, Justitieutskottet och Justitiedepartementet. Syftet var att utreda hur rådande lagstiftning påverkar vad myndigheterna kan göra i sociala medier. Jag tänker exempelvis på diarieföring, krav på svarstid, vad som är juridiskt bindande etc. Igår fick jag svar av Datainspektionen. Måste bara applådera deras sätt att hantera inkommande ärenden! Snabbt och bra svar av en kompetent jurist.…