Innehållsarbete som process

En viktig del i alla webbprojekt är innehållsarbetet. Min erfarenhet är att man alltid underskattar tiden det tar att flytta över, anpassa och ta fram nytt innehåll. Det handlar inte bara om tidsoptimism utan ofta om att man saknar en helhetsbild av det arbete som ska utföras. Webbredaktörer vill gärna sätta tänderna i att skapa […]

De tre viktigaste uppgifterna för en startsida

Om du bygger en ny webbplats för ett företag eller en organisation så brukar startsidan vara den sida som folk har mest synpunkter på. Medarbetare från organisationens olika delar vill gärna tävla om vem som ska synas på startsidan. Ofta lägger man lite slentrianmässigt in nyheter, flashiga innehållssnurror och ointressanta videoklipp som kanske på sin […]

Var med och påverka Vägledning för webbutveckling

Tidigare har jag bloggat en del om Vägledning för webbutveckling, som är de riktlinjer för webb som Sveriges myndigheter ska följa. När jag jobbade som webbstrateg i offentlig sektor var detta dokument väldigt värdefullt, både som kunskapskälla och som en samling argument att använda internt i organisationen för förankring och förståelse. Nu jobbar jag i […]

Vägledning för webbutveckling: Hans von Axelson om tillgänglighet

Detta är den tredje och sista delen i min intervjuserie om E‑delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Som grande finale tar vi oss an tillgänglighet tillsammans med tillgänglighetsriddaren Hans von Axelson. Hans ingår i arbetet med vägledningen och jobbar till vardags som utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning. […]

Principerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling

Precis som tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.0 ska E-delegationens kommande Vägledning för webbutveckling utgå från vissa principer som sedan bryts ner till konkreta rekommendationer. Nu har E-delegationen tagit fram ett första utkast på dessa principer utifrån de tre områdena e-tjänster, information och innehåll samt standarder och teknik. E-tjänster E-delegationens föreslagna principer Utnyttja potentialen i e-tjänster. Utveckla användarcentrerat. […]

Vägledning för webbutveckling: Björn Hagström om e-tjänster

Detta är del två i min intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Nu har turen kommit till Björn Hagström. Björn ingår i arbetet med den nya vägledningen och jobbar till vardags som IT-samordnare i Örebro kommun. Eftersom Björn är en hejare på e-tjänster tänkte jag ställa några […]

Vägledning för webbutveckling: Anneli Hagdahl om arbetet med nya vägledningen

I och med detta blogginlägg tänkte jag inleda en intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså om uppdateringen av den vitt spridda Vägledningen 24-timmarswebben som gavs ut av den numera nedlagda myndigheten Verva. För att få veta mer har jag i denna första del frågat Anneli Hagdahl på E-delegationen om hur arbetet med […]

Hur ska vi tolka WCAG 2.0 i Sverige?

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är riktlinjer framtagna av W3C. Dessa riktlinjer syftar till att göra webben tillgänglig för så många som möjligt, till exempel personer med funktionsnedsättning. För att kunna använda hjälpmedel som skärmläsare behöver webbplatser och webblösningar vara kodade, upplagda och redigerade på ett visst sätt. Det är detta WCAG […]