Vad gör en webbansvarig?

En webbansvarig eller en webbmaster är den som står i täten för att säkerställa att en webbplats inte bara möter sina besökares behov utan också linjerar med de mål och syften som webbplatsen har. Denna roll kräver en unik blandning av tekniska, kreativa och strategiska färdigheter och är avgörande för att skapa en webbplats som är tillgänglig, användarvänlig och effektiv.…

Flödesschema för kommunala kommunikatörer

Debatten om kommunikatörernas vara eller inte vara i kommuner pågår just nu för fullt i traditionella och sociala medier. Jag tycker det är en ganska tröttsam debatt då alla parter har grävt ner sig i sina skyttegravar. Vad jag som jobbat som kommunikatör i kommun tycker vore en mer konstruktiv ingång är att prata om vad som ska publiceras i kommunens namn och i vilken kanal.…