Flödesschema för kommunala kommunikatörer

Debatten om kommunikatörernas vara eller inte vara i kommuner pågår just nu för fullt i traditionella och sociala medier. Jag tycker det är en ganska tröttsam debatt då alla parter har grävt ner sig i sina skyttegravar. Vad jag som jobbat som kommunikatör i kommun tycker vore en mer konstruktiv ingång är att prata om vad som ska publiceras i kommunens namn och i vilken kanal.…

Vad kommunikationschefen tycker är bra kommunikationsarbete

Kommunikationsarbete handlar om att planera och genomföra kommunikationsinsatser. Men vad är egentligen ett lyckat kommunikationsarbete? För att få korn på det går det att kika på vilken typ av kommunikation som prisas eller vad kommunikatschefer själva säger är viktigt. Vad en kommunikationsdirektör säger Erik Lagersten, ny kommunikationsdirektör på Västra Götalandsregionen, berättade nyligen om kommunikationsarbete i Advants nya podd Kommpis.…

Fyra perspektiv på kommunikationsarbete

Jag har jobbat på flera kommunikationsavdelningar och ute i organisationen som kommunikatör. Något som har varit gemensamt för alla kommunikationsavdelningar är att det är svårt att sätta fingret på vad som egentligen är kommunikationsarbetets uppgift. Det finns naturligtvis många viktiga uppgifter med kommunikation, men jag menar att det är svårt att sammanfatta kommunikationsarbetet i en tydlig verksamhetsidé.…