Vad är en webbstrateg?

I större organisationer och på konsultbolag kan det finnas en person med titeln webbstrateg. En webbstrateg ansvarar ofta för att ta fram, införa och följa upp organisationers webbstrategi. Webbstrategen förstår vilka trender som styr webben och kan ge råd om hur man får ut bäst effekt av sin webbnärvaro.…