Vad gör en webbansvarig?

En webbansvarig eller en webbmaster är den som står i täten för att säkerställa att en webbplats inte bara möter sina besökares behov utan också linjerar med de mål och syften som webbplatsen har. Denna roll kräver en unik blandning av tekniska, kreativa och strategiska färdigheter och är avgörande för att skapa en webbplats som är tillgänglig, användarvänlig och effektiv.…

Vad är en webbstrateg?

I större organisationer och på konsultbolag kan det finnas en person med titeln webbstrateg. En webbstrateg ansvarar ofta för att ta fram, införa och följa upp organisationers webbstrategi. Webbstrategen förstår vilka trender som styr webben och kan ge råd om hur man får ut bäst effekt av sin webbnärvaro.…