Klockan är strax före åtta en kall februarimorgon. Mattias Jansson startar upp sin läsplatta och fingrar fram Twitter. I flödet ser han att Åsa Backman, marknadskommunikatör från Sandviken, har svarat på hans kommentar från gårdagen om att man borde skicka mindre e-post. Åsa skriver till honom: ”Nej, det är sant, men vi är väl överens om att emailandet måste minska :-)”. Mattias knappar in svaret: ”ha, ha”.

Temperaturen har krupit ner strax under noll och utanför fönstret faller snön lätt. Arbetsdagen ska strax börja. Mattias, som är kommunchef i Katrineholm, slänger iväg ett inlägg om vad som väntar för honom under dagen. ”Idag – slutträff om rekrytering av ny chef till Bildning, förbereda föreläsning, träffa ’Björkviksgruppen’ och sedan ekonomikontoret och BIF”.

Mattias Jansson är Katrineholms kommuns högsta höns. Inte en politiker, utan chef för kommunledningsförvaltningen med ett 100-tal anställda som arbetar med frågor som rör ekonomi, personal, information, IT och administration.

Sedan hösten 2009 arbetar Katrineholms kommun, på Mattias Janssons initiativ, med sociala medier. Konsulten Thomas Selig från företaget Penseo har på kommunens uppdrag tagit fram strategier och riktlinjer för hur kommunchefen och kommunen ska använda sociala medier.

– Det är viktigt att kommunicera med dem man är till för. Både för att ge, men också för att få intryck. Syftet av användningen var i grunden samma syfte som idag: att skapa kontaktytor med människor just på de platser, där människorna finns. Sociala medier har blivit en självklar del av vardagen för många människor och då måste vi finnas även där som kommun, berättar Thomas Selig från Penseo.

Som kommun var Katrineholm tidigt ute med att använda sociala medier. Därför har Mattias Jansson föreläst mycket om hur kommuner kan använda sociala medier. Många vill lyssna och lära. Mattias Jansson pratade till exempel för nätverket 24-timmarswebben på konferensen Offentliga rummet 2010. Vid samma konferens presenterade Datainspektionen sin första tillsyn av sociala medier, där just Katrineholms kommun var ett av tillsynsobjekten.

”Datainspektionen konstaterar att Katrineholms kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som förekommer på Facebooksidan Katrineholms kommun, på bloggen Kommunledningsförvaltningen samt i Twitter-kontot Katrineholm_se.” Så står det i Datainspektionens tillsynsbeslut, daterat 2010-07-05.

Kungen av sociala medier

Kommunchef Mattias Jansson, framför före detta kommunalrådet Göran PerssonDet är inte bara när det gäller personuppgifter som det finns regler för sociala medier. Gränsen mellan det privata och det som görs i tjänsten är ett centralt tema i de riktlinjer som finns för hur myndigheter får använda sociala medier. I E-delegationens riktlinjer står det till exempel att enskilda ska kunna lita på att det är myndigheten som ansvarar för ett socialt medium eller uttalar sig.

Mattias Jansson gör ingen skillnad på privat eller i tjänsten. Han har bara ett konto på Facebook respektive Twitter. Detta är en del av strategin som konsultbolaget Penseo har tagit fram. Finns det inte en risk att Mattias Janssons privata åsikter inte går att skilja från hans åsikter som kommunchef? Thomas Selig på Penseo svarar.

– Jo, en sådan risk finns. Risken att karaktären av ett uttalande inte alltid entydigt går att hänföra till antingen ”officiellt” eller ”personligt” finns dock i all kommunikation som en företrädare för en myndighet gör, oavsett om det sker i sociala medier eller till exempel på en pubbkväll.

Selig menar att just jobbet som kommunchef är speciellt: en chef är alltid chef, dygnet runt, året om.

– Jag vet att vissa medvetet kommer att misstolka det, men jämför med herrn Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte. När han uttalar sig, så gör han det alltid som Hans Majestät, Konungen av Sverige.

Det finns flera likheter mellan rollen som kung och rollen som kommunchef. Ingen av dem får uttala sig politiskt, till exempel. Thomas Selig vill dock tona ner liknelsen.

– Med det sagt vill jag inte upphöja kommunchefen till en kung. Väntar nu bara på någon tidnings löpsedel ”Mattias Jansson har kultstatus som kung bland sina anhängare”…

För kommuninvånarna eller sig själv?

Mattias Jansson har över 2 000 följare på Twitter. Många av dem som följer Mattias Jansson kommer från andra delar av landet och många av dem är kanske snarare intresserade av sociala medier än av Katrineholm som kommun. Vem är det egentligen Mattias Jansson pratar med som kommunchef?

– Mycket av den direkta kommunikationen med kommunmedborgare sker i dagsläge inte på Twitter. Andelen Katrineholmare på till exempel Facebook är långt högre. Jag tror att det är viktigt att förstå att inte alla sociala medier används med identiska syften och mot exakt samma målgrupp, säger Thomas Selig.

Selig menar att vi måste se sociala medier som något som liknar vanliga samtal mellan människor i verkligheten. Han tar upp möten som exempel.

– Jag skulle vilja dra en parallell till regelbundna möten som hålls mellan kommunchefer i Sörmland. Bortsett från Katrineholms kommunchef, så är andelen Katrineholmare som deltar på dessa chefsrådslag av naturliga skäl förhållandevis liten. Skulle någon se det som ett problem att Mattias Jansson under tiden som han sitter på dessa möten inte pratar tillräckligt med Katrineholmsbor?

Samtidigt är det tydligt att en del av samtalen handlar om helt andra saker än just vad Mattias Jansson gör som kommunchef. Finns det inte en risk att Mattias Jansson utnyttjar din roll som kommunchef i sociala medier för att främja varumärket Mattias Jansson snarare än varumärket Katrineholm?

– Sociala medier bygger i mångt och mycket på det direkt samtalet. Det är just med anledning av det som Mattias Jansson väljer att kommunicera personligt. Jag tror inte att det finns många som har läst om @kommunchef som inte är medvetna om att Mattias Jansson är kommunchef i just Katrineholms kommun. Varumärkesbygget sker därför i en väldigt stor utsträckning just för Katrineholms kommun – och gagnar även just Katrineholm.

Mattias Jansson slår sig ner framför jobbdatorn och startar upp Tweetdeck. Tangenterna smattrar och han trycker på retur. ”Vi välkomnar @kholm_infochef Maria Magnusson, informationschef i Katrineholm till twitter med ett follow! #smios”.

Mer läsning

Läs intervjun med Thomas Selig i sin helhet, i oredigerat skick