Vad är agilt ledarskap?

I detta blogginlägg följer jag upp mitt inlägg om vad det innebär att jobba agilt med ett inlägg om agilt ledarskap. Jag förklarar hur ett ledarskap kan vara agilt och presenterar nio egenskapar som kännetecknar en agil chef. Ledarskap i förändring Till att börja med kan det var bra att skilja på ledarskap och chefskap.…

Den där appsjukan

Allt för ofta har jag på sistone hört om beslutsfattare utan större kunskap om digital strategi som ropar på appar som ett försök att hänga med i tiden. Alla organisationer med självaktning ska finnas i en iPhone nära dig. Appen byggs med liten budget och utan större analys av användarnas behov.…

Vägledning för webbutveckling: Björn Hagström om e-tjänster

Björn Hagström Detta är en intervju om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså uppdateringen av Vervas Vägledningen 24-timmarswebben. Hur kommer e-tjänster att behandlas i den nya vägledningen? För att svar på det har jag intervjuat Björn Hagström. Björn ingår i arbetet med den nya vägledningen och jobbar till vardags som IT-samordnare i Örebro kommun.…