Staten. För länge sedan tjänade du oss webbansvariga i Flash-kriget. Nu ber vi dig att hjälpa oss i kampen mot undermålig digital service. Jag beklagar att jag inte kan framföra min begäran till dig personligen, men min profession är under attack, och jag är rädd att mitt uppdrag att ta dig till vår ledning har misslyckats. Jag har lagt information som är viktig för upprorets överlevnad i denna R2-robots minnesystem. Användbarhetsexperter kommer att veta hur informationen kan läsas. Du måste säkerställa att denna robot levereras säkert till användbarhetsexperter i Sundsvall. Detta är vår mest desperata timme. Hjälp mig, staten. Myndigheten för digital förvaltning är mitt enda hopp.