Ny statistik visar att Facebook har fler besök än Google i USA. I Sverige har antalet medlemmar på Facebook ökat med 1,2 miljoner medlemmar de senaste 10 månaderna. Ungefär drygt 3 miljoner svenskar är numera medlemmar på nätverkssajten. Den dominerande gruppen har hittills var dem mellan 18–25 år, men nu ökar användandet kraft bland dem mellan 13–17 år samt för dem över 38 år.

För den myndighet som vill ha kontakt med medborgarna så är Facebook en väldigt bra arena. Dels därför att folk uppenbarligen finns där, dels därför att det finns stora möjligheter att interagera och dela med sig av kunskap.

Myndigheterna måste lära sig att webben inte längre är liktydigt med den egna webbplatsen. Det finns också andra sajter där myndigheterna kan kommunicera och redan diskuteras av andra.

Ett undantag i sammanhanget är Arbetsmiljöverket. De har en Fan Page på Facebook där vem som helst kan ställa frågor och få tips. Deras sida har i dagsläget drygt 5 600 fans.

De har på ett föredömligt sätt riggat administrationen så att flera delar av organisationen är med. Deras webbredaktion postar matnyttiga länkar och står för att allt funkar och deras svarstjänst besvarar inkomna frågor, ofta i dialog med sakkunniga. Dessutom tittar deras generaldirektör Mikael Sjöberg in lite nu och då och skriver egna inlägg och kommenterar andras.

Utöver kommunikationen i loggen så publicerar Arbetsmiljöverket en del bilder från konferenser och instruktionsfilmer. De har några anteckningar utlagda och ett evenemang. I diskussionsfliken ekar det dock tomt.

Det enda som egentligen saknas är att de utnyttjar möjligheten att bygga egna flikar. Just nu verkar det mest vara deras stödfunktioner som står för materialet. Det vore kul om man kunde integrera deras kärnverksamhet, till exempel normeringen eller tillsynen. Kanske skulle man ha ett formulär där man kan anmäla riskutsatta arbetsplatser? En sådan anmälan skulle kunna tas emot av deras inspektörer och leda till en oanmäld inspektion om tipset bedöms tillförlitligt.

Jag ser en risk i att satsningar på till exempel Facebook sköts enbart av informatörer och servicepersonal. Den stora utmaningen tror jag ligger i att engagera sakkunniga som kan lägga ner tid och kraft för att bidra med sin expertkunskap. Det är många gånger därför folk vänder sig till expertmyndigheter som Arbetsmiljöverket.

Men nog med gnäll, egentligen vill jag bara lyfta på hatten för Arbetsmiljöverket för deras orädda attityd och seriösa satsning på Facebook. Vi får se om andra myndigheter följer efter…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M3j71Js8e8c&hl=sv_SE&fs=1&]

Kategorier: Sociala medier

Pontus Vinderos

Webbstrateg