E-delegationen har nu presenterat ett utkast på riktlinjer för sociala medier. Det handlar om juridiska riktlinjer och ska ge beslutsfattare, skribenter och jurister på statliga myndigheter, kommuner och landsting vägledning till vad de får och vad de inte får göra i sociala medier.

Själva utkastet innehåller dels en checklista, dels juridiska riktlinjer och resonemang. Checklistan är den centrala delen där vanliga dödliga (läs: icke-jurister) kan ta del av slutsatserna av E-delegationens utredning av rättsläget. Checklistan innehåller följande delar:

  • Syfte, tid och resurser.
  • Avtal.
  • Interna regler.
  • Allmän handling, diarieföring m.m.
  • Enskilda ärenden.
  • Informationskrav.

Joakim Jardenberg har lagt in E-delegationens PDF-utkast på crocodoc. Mycket lovvärt initiativ som gör det möjligt för flera att kommentera och reagera på andras kommentarer. Naturligtvis vore det bästa om E-delegationen hade kunnat presentera utkastet i ett bättre format än just PDF. Tur att den finns eldsjälar i sociala medier.

Du kan skicka in synpunkter till E-delegationen till och med den 20 december. Har själv läst och lagt in några kommentarer i crocodoc, men skulle behöva läsa igenom hela dokument på 75 (!) sidor för att verkligen bedöma och ge bra feedback. Hjälp gärna till du också! Det går även bra att mejla synpunkterna till info@edelegationen.se.

Kategorier: Mediestrategi