Den här video har två år på nacken, men är fortfarande relevant. Ämnet är filtreringen av webben genom personalisering. Föreläsaren Eli Pariser pratar bland annat om hur Facebook filtrerar ditt flöde utifrån dina tidigare klick och hur Googles träffsidor ser olika ut beroende på en mängd faktorer kopplade till dig som person, bland annat geografisk position. Jag tycker att Eli Pariser har en intressant poäng när han jämför dessa algoritmer med förra århundradets redaktörer på de stora etermedierna. Men till skillnad från då så saknas den etiska diskussionen. Vi är alltså på tidiga 1900-talets nivå i diskussionen hur saker filtreras. Vi behöver få kontroll över filtreringen och företagen måste bli mer transparenta med algoritmerna som styr våra filterbubblor som kan styra vår världsbild.