I detta blogginlägg reflekterar jag lite över rollen som webbansvarig i en stor organisation. Ofta är rollen spretig utan tydliga arbetsuppgifter. Som webbansvarig kan du bland annat vara produktägare, analytiker och systemadministratör. Jag reder ut de olika rollerna och presenterar förslag på hur rollerna kan fördelas på flera tjänster.

Kärt barn har många namn

Webbansvarig, webmaster, webbsamordnare, infomaster, webbtekniker, webbstrateg, webbkommunikatör, webbredaktör… Titlarna är många för den eller de som har det övergripande ansvaret att ratta en stor organisations webbplats. Jag, och många med mig, tycker att rollen som webbansvarig ofta är för splittrad.

En stor webbplats eller ett stort intranät kräver tydliga roller och ansvar om arbetet ska flyta på bra. Något många gör fel är att säga att en medarbetare ska ansvara för allt när det gäller intranätet eller webbplatsen. Det kan bara sluta på två sätt. Antingen blir personen ifråga utbränd eller så hinner hen inte med sina ansvarsområden. Ett bättre sätt att organisera arbetet är att fördela ansvaret på flera personer.

Roller för en webbansvarig

Produktägaren

Den absolut viktigaste rollen för att man långsiktigt ska lyckas med en webbplats är en kompetent ledare som styr över allt som rör webbplatsen. Jag kallar denna roll för att vara produktägare. Produktägaren har det långsiktiga ansvaret för att webbplatsen leder till de effekter man vill uppnå med webbplatsen. Den viktigaste uppgiften för produktägaren handlar om att ta fram strategier och förankra dessa i organisationens ledningsgrupp. Produktägaren har helikopterperspektivet, men ska ha tillräcklig kompetens för att kunna granska allt från servermiljöer till innehållsstrategi. Produktägaren är en katalysator som får saker att hända i organisationen. Det kan handla om att vara projektledare, agera beställare mot konsulter eller att skaffa resurser till webbarbetet.

Analytikern

Om man ska jobba utifrån användarnas behov behöver man förstå användarnas behov. Det är analytikerns uppdrag att införa metoder för att kunna förstå användarna och följa upp hur användarna använder webbplatsen. I min värld bör inte detta vara begränsat till webbanalys, utan det handlar lika mycket om metoder som används av användsbarhetsexperter – intervjuer, användningstester, kortsorteringsövningar. Analytikerns viktigaste uppgift är dock att bestämma nyckeltal för webbplatsen och att kommunicera utveckligen till övriga teamet så att utvecklingen kan styras åt rätt håll.

Systemadministratören

Alla moderna sajter använder någon typ av webbpubliceringssystem (CMS), oavsett om det heter WordPress, EpiServer, SharePoint, Drupal eller SiteVision. När man har ett webbpubliceringssystem följer ett antal arbetsuppgifter naturligt med på köpet. Det handlar om att introducera nya redaktörer, att ge stöd till befintliga redaktörer och hålla koll på att systemet rullar som det ska, särskilt vid systemuppdateringar. Denna roll är inte särskilt strategisk, utan är mer av servicekaraktär som kräver ganska goda tekniska kunskaper om webbteknik.

Tekniskt ansvarig

Oavsett om all webbutveckling sker med hjälp av externa konsulter eller om man har ett eget utvecklingsteam så måste någon ta ett övergripande ansvar för den tekniska utvecklingen av webbplatsen. Den tekniskt ansvariges uppgift är enligt min uppfattning inte att tänka ut vilka balla funktioner webbplatsen borde ha, utan snarare att de funktioner som ska utvecklas håller tillräckligt god teknisk kvalitet. Det handlar exempelvis om validering av kod, prestanda, teknisk tillgänglighet, säkerhet, teknisk sökmotoroptimering etc. Den tekniskt ansvarige måste med andra ord ha mycket djupa kunskaper i webbteknik.

Trafikansvarig

Om besökarna inte kan hitta till eller på webbplatsen, då har man allvarliga problem. Jag tror det är vettigt att någon har det utpekade ansvaret att jobba med hur besökarna hittar. Det täcker allt från optimering mot externa sökmotorer till att jobba med hur man hittar på sajten, främst navigationen och den egna sajtens sökfunktion. Denna person måste framför allt vara kunnig inom användbarhet, sökmotoroptimering och webbanalys för att kunna lyckas i sin roll. En viktig uppgift är att kommunicera till övriga webbteamet hur de kan jobba smartare för att underlätta för besökarna att hitta.

Innehållsansvarig

För att innehållet på webbplatsen ska leda till de effekter man vill, måste det hålla en viss kvalitet och vara utformat på ett särskilt sätt. En central roll blir därför webbplatsens huvudredaktör som jag här kallar innehållsansvarig. Den personen bestämmer hur alla ska jobba med innehållet och följer upp att så sker. Arbetsuppgifterna kan täcka allt från utbildningsinsatser till att coacha enskilda redaktörer. Innehållsansvarig behärskar grundläggande webbteknik, det skrivna ordet, multimedia och hur innehåll sprids på nätet idag.

Innehållssamordnare

I större organisationer har huvudredaktören stöd av samordnare som i sin tur har redaktörer under sig. Samordnaren har ansvar för innehållet inom en viss sektion eller för en del av organsiationen. Samordnaren är i mångt och mycket en diplomat som måste jämka mellan den innehållsansvariges vilja och organisationens verklighet. Ofta är organisationen mer intresserad av att få ut saker på webben än att webbplatsen ska resultera i vissa effekter.

Förslag på rollfördelning

Men hallå… var är realismen? Ja, jag är medveten om att webb ofta står långt ner på den internpolitiska dagordningen i de flesta organisationer. Det är nog få som kan ha ett centralt webbteam med tio digitala ninjor. Jag tror att en medelväg är att baka in flera roller i samma tjänst.

Med två tjänster skulle man kunna ha en webbstrateg med fokus på de övergripande frågorna (produktägare, analytiker, tekniskt ansvarig, trafikansvarig) och en webbansvarig med fokus på de interna processerna (systemadministratör, innehållsansvarig, innehållssamordnare).

Med tre tjänster skulle jag vilja ha en webbchef (produktägare, analytiker), en kommunikativ webbsamordnare (innehållsansvarig, trafikansvarig, innehållssamordnare) och en teknisk webbadministratör (systemadministratör, tekniskt ansvarig).

Med fler tjänster skulle jag nog prioritera flera innehållssamordnare som kunde ansvara för innehåll på särskilda sektioner av webbplatsen.

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.