För några dagar sedan lanserade Diskrimineringsbyrån Uppsala en kampanjsajt mot näthat kallad Nätvaro. Idén med sajten är att göra det enklare att anmäla brott relaterade till näthat. Så här skriver de själva:

DU [Diskrimineringsbyrån Uppsala] vill bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle där människor bemöts med respekt. Genom Nätvaro hoppas vi kunna bidra till att både organisationer och individer vill vara med och ta ansvar för att skapa ett klimat på internet som bygger på respekt för varandra och för de mänskliga rättigheterna.

Så här ser sajten ut:

Nätvaro

Ideologiskt angreppssätt

Det jag tycker Diskrimineringsbyrån Uppsala gör rätt är att koppla näthatet till sakfrågorna som ligger bakom hatet. Om man inte gör denna kopplingar så förstår jag att näthat som begrepp blir obegripligt. Så här skriver de på sin sajt:

Det finns ingen allmän accepterad definition av vad näthat är. Näthat används ofta synonymt med de hatiska kommentarer som förekommer på till exempel kommentatorsfält, forum, i bloggar och på hemsidor. Kommentarerna kan vara allt från en del av en strategi för exempelvis rasistiska, HBTQ-fientliga och antifeministiska organisationer att få ut sin propaganda, till reaktioner på ämnen som upplevs kontroversiella. Många gånger är de sprungna ur de ojämlika maktstrukturer som ger vissa personer möjlighet att skapa sig utrymme i det digitala samtalet och i samhället i övrigt.

Juridiska och mjuka verktyg…

Den viktigaste funktionen på sajten verkar vara att låta folk anmäla näthat. När de tar emot anmälan undersöker de om det handlar om hat relaterat till etnicitet, kön eller någon annan diskrimineringsgrund. Diskrimineringsbyrån Uppsala kan sedan hjälpa till med att förbereda polisanmälan om det gäller ett straffrättsligt brott. De ska även ta sig an att driva process om det gäller ett civilrättsligt brott. De jobbar även med att få bort uppgifterna som är kränkande från nätet. Vad jag förstår av deras sajt så handlar det om att de tar kontakt med sajtägare för att försöka få dem att självmant plocka bort informationen.

…men ingen strategisk webbhjälp

Visst är det bra med juridik och mjuka verktyg. Men oftast tror jag att dessa verktyg inte fungerar. Om man strategiskt förstår hur webbkommunikationen fungerar kan man tvinga fram ansvar. Det kan exempelvis handla om att kampanja i sociala medier eller att jobba med Google-städning.

Förvisso skriver de om nätaktivism på Nätvaro, men vad jag förstår så är inte nätaktivism en åtgärd för att komma tillrätta med en viss kränkning. Om Nätvaro ska bli ett effektivt verktyg mot näthat anser jag att de bör komplettera sin palett av stöd med strategiska webbåtgärder. Jag skulle gärna prata med dem om hur de skulle kunna utforma sådana verktyg utifrån mina erfarenheter i kampanjerna mot SD och självmord.