Min gamla institution vid Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media, har börjat ge en universitetskurs i sociala medier. Det rör sig om en sommarkurs som heter Social mjukvara och Web 2.0 (7,5 hp) och som gavs förra året för första gången.

Jag har haft kontakt med doktoranden Anders Larsson som håller i kursen. Han tipsade nyligen om en artikel i Metro som beskriver denna kurs. Han skickade även över förra årets kursplan som jag nu läst igenom.

Kursmomenten handlar bland annat om att beskriva Webb 2.0 och framtidens webb. Sedan blir det en djupdykning i tre områden, nämligen användningen hos privatpersoner, organisationer och riksdagspartier. Kurslitteraturen består mestadels av artiklar och webbsidor, av bland andra Tim O’Reilly och Jacob Nielsen. Det ingår också lite okonventionellt ett Youtube-klipp i litteraturlistan (se nedan).

Intressant att akademin börjar ge dessa kurser. Det är behövligt. Detta område händer det mycket på och både inför yrkeslivet och som forskare är sociala medier viktigt. De sociala medierna är en naturlig del av vår samtid och kommer säkerligen att utvecklas mycket de närmaste åren.

Vad jag förstår så ska kursplanen omarbetas lite inför sommarens omgång. Här kommer två tips från mig om saker som jag gärna skulle läsa om, men som inte verkar finnas i kursplanen.

Det första är accountability. För traditionell media finns såväl lagar, etiska riktlinjer som speciella granskningsfunktioner (till exempel Granskningsnämnden för radio och TV). Någon motsvarighet för sociala medier verkar inte finnas ännu. På internet finns därtill problemet med anonymitet. Hur ska man kunna utkräva ansvar när man inte vet vem som är avsändare?

Den andra viktiga frågan som jag tror skulle vara bra att borra sig djupare i är myndigheter som använder sociala medier. Måste tweets diareföras? Vad säger förvaltningslagen om svarstiden på myndigheternas bloggar? Kan någonting som skrivs på Facebook vara juridiskt bindande och utgöra myndighetsutövning?

Jag ska fundera lite på det några dagar, men jag överväger starkt att söka kursen. Det är en nätkurs, så jag kan i princip göra den från stranden med hjälp av min Iphone…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU&hl=sv_SE&fs=1&]

Kategorier: Övrigt