FRA behövs inte, vi är redan avlyssnade

Alla unga förfäras över att FRA ska få avlyssna oss. Försvarets radioanstalt symboliserar på något sätt den stelbenta statens reaktionära attityd till webbens fantastiska framsteg. Samtidigt gör vi mer och mer av vårt liv offentligt helt frivilligt. Bloggen skärskådar våra åsikter, Twitter och Facebook vårt privatliv och geotaggning säger var vi är.…