För drygt en vecka sedan gick konferensen Offentliga rummet av stapeln i Sandviken. Dagen innan konferensen träffades nätverket 24-timmarswebben i Gävle under ledning av Björn Hagström. Han berättade bland annat om den kommande uppdateringen av Vägledningen för 24-timmarswebben (numera Vägledning för webbutveckling) och SKL:s riktlinjer för sociala medier.

Huvudnumret för nätverksdagen var två föreläsningar om sociala medier. Erik Fors-Andrée, webbstrateg och projektledare, förkunnade bland annat att den traditionella webbplatsen är död. Myndigheter ska inte lägga dyra pengar på utveckling när det finns etablerad plattformar där folk redan finns. Han lyfte fram Arbetsmiljöverket på Facebook som ett bra exempel. En intressant detalj i sammanhanget var att den som låg bakom Arbetsmiljöverkets satsning var på plats och avslöjade att en framgångsfaktor var att de marknadsförde sin Facebook-sida genom annonser på Facebook.

Mattias Jansson, kommunchef i Katrineholm, pratade om vikten av transparens och att se sociala medier som ett förhållningssätt snarare än teknik. Kommunchefen menade att du inte kan förändra andra, utan att du bara kan förändra dig själv och möjligen bidra till andras förändring. Genom sociala medier kan chefer skapa delaktighet vilket gör att till exempel medborgare kan känna ansvar och bidra på ett sätt som är svårt i en traditionell hierarkisk organisation.

Utöver dessa två föreläsningar bjöd inUse på en mingelövning och så avrundades det med en paneldebatt. Hela dagen filmades och du kan titta på det hela här:

Video från nätverksträff del 1 – Erik Fors-Andrée
Video från nätverksträff del 2 – Mattias Jansson
Video från nätverksträff del 3 – Mingelövning och paneldebatt

Själv konferensen bjöd på många seminarier och föreläsningar. Mycket handlade om E-delegationen och deras strategi för e-förvaltning. Representanter från de utvecklingsansvariga myndigheterna manade alla att gå från ord till handling. Det gäller att samarbeta över myndighetsgränserna och våga satsa på projekt.

För egen del så tyckte jag det mest intressanta var USA:s ambassadör Matthew Barzun som pratade om Obamas lyckade valkampanj. Kampanjen handlade inte om ny teknik utan om engagemang. Obama-strategin gick att sammanfatta på följande sätt: fokusera, minska hinder och öka förväntningarna. I Obama-kampanjen handlade det bland annat om att sänka beloppen man kunde skänka så att inte bara rika människor kunde sponsra valkampanjen. Sociala medier är bara ett verktyg i denna typ av strategi, det viktigaste är människors engagemang och vilja att hjälpa till.

Andra intressanta seminarier var det om det så kallade PSI-direktivet där Gustaf Johnssén från Finansdepartementet redde ut vad den nya lagen som börjar gälla 1 juli 2010 egentligen går ut på. Lagen sätter ramarna för hur offentlig data får offentliggöras, men det reglerar inte rätten att få ut data som medborgare eller företagare. Den rätten regleras i andra lagar. E-delegationen får en viktig roll i att vägleda på vilket sätt data kan göras tillgänglig rent tekniskt. Fredrik Sand från Stockholms handelskammare gav intressanta exempel på hur företag kan använda sig av offentlig data för att göra samhällsnyttiga tjänster på webben. Läs mer i Finansdepartementets presentation (pdf, öppnas i nytt fönster).

Sedan tyckte jag också Datainspektionens seminarium var intressant eftersom de håller på med ett projekt om myndigheter, sociala medier och PUL. De är ännu inte klara med projektet, men i Martin Brinnens presentation så verkade det luta åt att Facebook är förenligt med PUL om myndigheten utser ansvariga internt och jobbar förebyggande för att hantera olämpliga inlägg, till exempel med rutiner och bevakning. Läs mer i Datainspektionens presentation (pdf, öppnas i nytt fönster).

Vid konferensen delades även Guldlänken ut, det vill säga pris för bästa e-tjänst. Årets pristagare blev Miljöförvaltningen i Stockholms stad med en tjänst för att ansöka om tillstånd för värmepump. Mats Odell delade ut priset till tonerna av trumpetfanfarer.

Överlag var det en bra konferens med cirka 40 seminarier om e-tjänster, IT-system, sociala medier m.m. Det var också kul att E-delegationen var så pass synliga och gav svar på vissa frågor. Till exempel att det inte finns något beslut på statlig e-legitimation, utan att det handlar om federering och enhetlig hantering.

Nästa år går Offentliga rummet av stapeln i Trollhättan den 24-26 maj. Då hoppas jag att vi kan få se lite resultat av E-delegationens och de utvecklingsansvariga myndigheternas arbete. Jag ser också fram emot en ny nätverksträff för 24-timmarswebben.