Den 25 mars träffades tjänstemän från bland annat Arbetsförmedligen, Riksarkivet, Rikspolisstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB) i centrala Stockholm. Det var en nätverksträff om myndigheter i sociala medier anordnad av företaget Alenio.

Utöver intressant gruppdiskussion så presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) hur de har jobbat med sociala medier.

Marcus Årsberg från MSB berättade bland annat om deras virala kampanj på Youtube om hur man ska hantera fyrverkerier. Kampanjen var uppbyggd kring ett humoristiskt klipp som skulle locka unga att titta på ett mer seriöst klipp där man får lära sig om farorna med fyrverkerier.

Jag tyckte två saker i presentationen var speciellt intressant. Det första var skillnaden i antalet visning på det roliga klippet (c:a 135 000) och det seriösa klippet (c:a 6 000). Det andra som jag tyckte var anmärkningsvärt var att MSB fick en hel del rasistiska kommentarer på det roliga klippet eftersom några killar i klippet har invandrarbakgrund. Dessa kommentarer raderades.

Lars Lundqvist från RAÄ berättade bland annat om att de lagt ut bilder på Flickr Commons från deras samlingar. Det som var lite roligt med RAÄ var att det inte bara var informatörer som varit drivande bakom satsningen på sociala medier, utan att även verksamheten varit med hela vägen. Det tyckte jag var inspirerande.

Under presentationen och i gruppdiskussionen väcktes många frågor. Det fanns en stor nyfikenhet och samtidigt en del farhågor. Hur ska man hantera kommentarer? Är det verkligen bra för myndighetens varumärke att bli förknippat med Youtube? Kan man som anställd svara på myndighetens Facebook-sida med sin privata profil?

Förmiddagen gav mer smak och jag gissar att detta bara är början. Det finns ett stort sug efter denna typ av träffar, detta visar inte minst att årets Offentliga rummet har en seminarieserie om just sociala medier. Ability Partner ska hålla en hel konferens på temat i augusti.

Tack alla som var med och delade erfarenheter!

Presentationer

[slideshare id=3549580&doc=alenio25mars-100325081102-phpapp01]

[slideshare id=3560102&doc=kulturarv20pra20100325ssver-100326005657-phpapp01]

Kategorier: Övrigt

Pontus Vinderos

SEO-specialist