De senaste veckorna har jag hållit på med en serie små experiment på LinkedIn. Bakgrunden är att jag var fascinerad över den spridning föreläsaren Per Holknekt ständigt får på LinkedIn. Även om jag inte har honom som kontakt dyker hans upplägg upp var och varannan dag i mitt flöde. Det beror på att någon av mina kontakter gillar hans inlägg. Jag undrade vad som låg bakom denna spridning. Det finns naturligtvis många förklaringar. En är att Per Holknekt är en uppskattad föreläsare. En är att hans flöde trollats av Bobbo Sundgren den senaste tiden. En annan är att han iallafall ibland skriver underfundiga saker som folk vill sprida. Men jag tror inte det är hela sanningen. Jag misstänker att LinkedIn har skruvat på sina algoritmer så att det är enklare att nå många om man skriver på ett särskilt sätt. Det ville jag testa med några experiment.

Experiment 1

Först skrev jag ett inlägg som innehåller så många virala komponenter som möjligt. Ett tydligt ställningstagande i relevant fråga för målgruppen. Argument som stödjer tesen uppbackade av personliga erfarenheter. En provocerande inledning och en inbjudan till att diskutera som avslutning. Så här hade jag formulerat inlägget:

Jag vill inte bli chef. Det tycker jag är en svår utmaning när man jobbar i en stor organisation. Den enda interna karriärvägen som erbjuds är i regel: junior tjänst – senior tjänst – lägre mellanchef – högre mellanchef. För den som likt mig inte är intresserad av internpolitik, personalansvar, administration och verksamhetsuppföljning blir det svårt att utvecklas i organisationen. Jag motiveras inte av högre lön eller finare titlar. Jag motiveras av att kunna göra skillnad för samhället. Det borde finnas andra sätt att hantera interna karriärvägar. Någon som känner igen sig?

Resultatet var extremt mätt med mina mått. I vanliga fall brukar mina uppdateringar på LinkedIn synas för max 2 000 konton. Denna uppdatering har synts för drygt 35 000 konton, gillats av 246 konton och kommenterats 28 gånger. Den absoluta majoriteten är folk jag inte känner utan kontakter till mitt nätverk och deras kontakter.

Experiment 2

För att undersöka om själva sakfrågan är viktig testade jag att skriva ett inlägg om ett annat ämne, men upplagt på exakt samma sätt som i det första experimentet. Så här såg det inlägget ut:

Jag vill inte bo i Stockholm. Det tycker jag är en svår utmaning när man är akademiskt utbildad inom exempelvis kommunikation. Utanför storstäderna är det i princip bara kommuner som kan erbjuda kvalificerade jobb inom branscher som kommunikation. För den som likt mig inte vill bo i storstaden blir det svårt att hitta jobb utan att behöva pendla långt. Jag vill inte bo dyrt i en förort. Jag vill bo där jag och min familj kan trivas med rimliga boendekostnader. Det borde finnas fler kvalificerade jobb utanför storstäderna. Någon som känner igen sig?

Även denna gång blev det en spridning långt över det jag brukar få. Denna uppdatering har synts för drygt 22 000 konton, gillats av 78 konton och kommenterats 31 gånger. Ämnet kan säkerligen ha viss påverkan, men själva formen på inlägget verkar fungera för att få stor spridning.

Experiment 3

Jag ville se om formen var beroende av ordet inte i början av inlägget. I de två första experimenten inleder jag med ett negativt påstående. Jag ville därför testa vad som hände om man inledde med ett positivt påstående, men i övrigt följde ungefär samma form. Mitt tredje inlägg såg ut så här:

Jag älskar när olika experter arbetar tillsammans. Med många olika infallsvinklar på ett problem blir lösningarna så mycket bättre. Det sitter i detaljerna och detaljerna kan bara komma till ytan om det finns expertis som kan lägga kraft och kärlek åt det lilla. En bra projektledare vet hur man lägger ett pussel där experter konsulteras för varje enskild pusselbit. Då blir det färdiga pusslet en storslagen helhet Långt mycket bättre än om bara en expert bestämt allt. Håller du med?

Detta inlägg fick inte alls lika stor spridning.  Denna uppdatering har synts för drygt 1 700 konton, gillats av 14 konton och kommenterats 3 gånger. Det spreds ungefär som mina vanliga uppdateringar brukar spridas på LinkedIn. Formen har betydelse, men det kan utöver det också handla om själva sakfrågan.

Sekundära effekter

Utöver själva spridningen av inläggen så har min profil visats många gånger fler än vanligt. Normalt har jag 5 visningar per vecka av min profil. Under tiden jag kört experimenten så har jag haft runt 200-300 visningar. För den som vill sprida sin profil så verkar alltså det vara något som kan uppnås med ovanstående taktik.

Lärdomar

Jag vill lägga in en brasklapp för att detta är ett väldigt begränsat test, men om man utgår från att det jag fått som resultat kan generaliseras till råd för hur man når spridning så skulle man kunna formulera följande riktlinjer:

  • Välj en fråga som är relevant för målgruppen.
  • Gå i opposition mot något eller någon.
  • Lägg tid på att skriva en provocerande första mening som väcker känslor.
  • Bygg upp texten kring personliga erfarenheter som målgruppen kan känna igen sig i.
  • Avsluta inlägget med en uppmaning till diskussion.

För den som jobbar med viralt innehåll i sociala medier kommer nog ovanstående tips inte som någon nyhet. Men det var intressant att se att råden verkligen fungerade i praktiken.

Kategorier: Sociala medier

Pontus Vinderos

Webbstrateg