Yttrandefriheten har gränser

När man hör diskussionerna om Wikileaks den senaste tiden så kan man få uppfattningen att man i yttrandefrihetens namn kan publicera vad som helst. Speciellt i Sverige. Detta stämmer inte riktigt. Det finns en rad inskränkning när det gäller yttrandefriheten i Sverige. Sedan 1766 är tryckfrihet grundlagsskyddad i Sverige. Tryckfrihetsförordningen Läs mer…

Förslag på ny lagstiftning för yttrandefriheten berör oss alla

Igår presenterades ett förslag på hur man kan modernisera vårt nuvarande grundlagsskydd för yttrande- och tryckfrihet. Tanken är att en ny grundlag ska ersätta Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ny teknik och EU-rätt bakgrunden till förslaget Förslaget är framtaget av den så kallade Yttrandefrihetskommittén på regeringens uppdrag. Bakgrunden till att Läs mer…

Business Check är inte reco

Nyligen började jag fundera på varför sajter som Birthday, Ratsit och Upplysning.se har så mycket personuppgifter om så många människor. Det visade sig att alla dessa använder sig av samma leverantör, nämligen Göteborgsföretaget Business Check. För att testa om det är möjligt att bli borttagen från deras register mejlade jag Läs mer…

Justitiedepartementet har svarat

Nu har också Beatrice Ask, via medhjälpare, svarat om juridiken kring sociala medier och myndigheter. Inte alls lika matnyttigt som Datainspektionens svar dock. Då är det bara Thomas Bodström kvar… På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev som hon har bett mig besvara. Jag vill därför Läs mer…