Flöden i nya FacebookEn vanlig missuppfattning när det gäller Facebook är att flödet av statusuppdateringar som visas när du kommer in på din Facebook består av de senaste uppdateringarna från alla dina vänner och alla sidor du följer. Förvisso visas aktuella statusuppdateringar, men inte alla uppdateringar.

De uppdateringar som visas är de som Facebooks algoritm bedömer som mest relevanta för dig. För att se alla uppdateringar måste du själv välja Senaste, som du hittar överst till höger i nya Facebook-designen. I nya designen kan du även filtrera uppdateringar på vänner, foton, musik med mera.

Jag tror dock att det är få som känner till eller i varje fall aktivt väljer bort Facebooks standardflöde för uppdateringar (Nyhetsflödet).

EdgeRank styr synligheten

Vad är det då som styr nyhetsflödet? Det är en algoritm som kallas för EdgeRank. EdgeRank styr synligheten för olika uppdateringar på individuell nivå. En persons Facebook-flöde är unikt, men en hög EdgeRank ökar sannolikheten för att uppdateringen ska synas i många personers flöden. Precis som med optimering för Google är det därför relevant att optimera statusuppdateringar för Facebooks algoritmer, så att uppdateringen syns för så många som möjligt. Det gäller för din egen Facebook-profil, men kanske i ännu högre grad för dig som har en Facebook-sida för en organisation.

Vad består då EdgeRank av? Man kan förklara EdgeRank genom dessa tre aspekter:

  • Relationen mellan dig och din följare, alltså er historik av interaktion (större synlighet hos följare som tidigare gillat, delat eller kommenterat dina uppdateringar).
  • Viktning beroende på typ av interaktioner för den enskilda uppdateringen (ju längre tid det tar att göra interaktionen, desto högre viktning). Exempel: kommentarer är viktigare än gillningar.
  • Tiden från att uppdateringen postades (ju äldre, desto svårare att synas i folks flöden).

Hur optimerar jag mina statusuppdateringar?

Som ägare av en sida på Facebook vill du nå ut till dina följare. Detta ställer krav på att uppdateringen generar en hög EdgeRank utifrån de tre kriterierna som jag gick igenom ovan. Men hur göra man då rent praktiskt för att nå ut?

En grundregel är skapa bra innehåll som fungerar för din målgrupp. Den gäller förvisso i all typ av kommunikation, men blir extra tydligt på Facebook då följares interaktion är så viktigt för att driva spridningen. Utöver detta finns en del tekniker för att skapa större synlighet. Mashable tipsade om fem saker som jag tycker skvallrar om vad som fungerar:

  1. Använd bilder. Bilder ger generellt sett större synlighet än andra typer av uppdateringar.
  2. Skapa fotoalbum. Fotoalbum ger utrymme i folks nyhetsflöden och har ett eget utseende som gör att folk lägger märke till dem.
  3. Skriv längre uppdateringar. Längre textuppdateringar tenderar att ge större synlighet än kortare textuppdateringar. Detta har jag själv testat och sett effekten av.
  4. Skapa engagemang tidigt. Ju fler som kommenterar och sprider uppdateringen direkt, desto större synlighet kommer den att få. Därför kan du försöka få dina nätverk att sprida uppdateringen, exempelvis genom att vinkla uppdateringen mot dem så att de kommenterar eller gillar.
  5. Rikta uppdateringen mot rätt målgrupp. I Facebook finns möjligheten att rikta uppdateringen mot utvalda delar av dina följare, exempelvis beroende på kön, ålder och ort. Om du riktar en uppdatering mot rätt målgrupp är sannolikheten högre att de interagerar med uppdateringen.
Kategorier: Mediestrategi