Agilt är ett ord som många svänger sig med. Det är inte konstigt att det googlas över 170 gånger per månad på synonymer till agilt eller en bra förklaring på vad agilt arbetssätt är för någonting. Agilt har blivit ett modeord som spritt sig från IT-världen till andra kontorsjobb. Det är inte konstigt att många vill hitta ord som betyder samma sak. Men det är inte så lätt i just detta fall då ordet används lite olika beroende på vem som använder det.

Jag menar att det är svårt att föreslå synonymer eftersom olika människor tolkar agilt arbetssätt olika. Så för att ge bra synonymer krävs att du först ringar in vad du faktiskt menar med agilt från första början. Lite elakt menar jag att det går att dela upp i dels den korrekta ursprungliga betydelsen, dels i en förvanskad tolkning som används av trendföljare. Låt oss kika på dessa två betydelser som jag tycker mig se i bruk i Sverige.

Den ursprungliga betydelsen av agilt

Som jag skrivit om tidigare på denna blogg kommer begreppet agilt ursprungligen från systemutvecklingens agila manifest. Det var en reaktion mot traditionell vattenfallsmetodik som byggde på att krav spikades i början av ett utvecklingsprojekt och följdes oavsett vad. Det agila manifestet ville flytta fokus till individer och interaktioner, fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till förändring.

Synonymer till denna betydelse är lättrörlig. Det handlar om att snabbt kunna skifta position utifrån förändringar i miljön. En alternativ synonym för denna betydelse är snabbrörlig. Denna synonym tycker jag också låter bättre på svenska än lättrörlig.

I en mening skulle min föreslagna synonym för denna betydelse av agilt kunna användas så här:

Vi kan inte bara ta fram en plan och följa den slaviskt. Vi måste vara snabbrörliga och ta hänsyn till förändringar under arbetets gång.

Den förvanskade betydelsen av agilt

När jag hör ordet agil utanför IT-sammanhanget verkar det ha skett en förskjutning. Det verkar som att agilt används när en person gör någonting spontant utan först ha tänkt igenom projektets förutsättningar. ”Vi har ett agilt arbetsätt” betyder i denna betydelse ungefär att skjuta på volley. Personen har ingen plan, men vill köra ändå och låter viljan att köra på styra helt. Problemet här är att personen bara förstått hälften av det agila manifestet. En nyckelmening lyder: ”medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.” Med andra ord så går det inte att helt strunta i processer och verktyg, dokumentation, kontraktsförhandling och planer. Det agila arbetssättet i sin ursprungliga betydelse handlade enbart om ett skifte i perspektiv, inte om att slänga all planering överbord.

Synonymer till denna betydelse är planlös. Det handlar om att agera utan någon större förståelse av den omgivande miljön över huvud taget. En alternativ synonym för denna betydelse är flexibel. Den synonymen är inte lika nedsättande som planlös, men fångar fortfarande vad jag menar är förvanskningen av den ursprungliga betydelsen.

I en mening skulle min föreslagna synonym för denna betydelse av agilt kunna användas så här:

Det är onödigt att ta fram en plan. Vi måste vara flexibla och påbörja arbetet på en gång.

Kategorier: Digitaliseringsstrategi