Test: Barncancerfondens startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Barncancerfonden. Typ av organisation: Ideell sektor, insamlingsorganisation. Betyg: 50 %. Ideell sektor består av många insamlingsorganisationer, därför tänkte jag titta specifikt på tre sådana. Först ut är Barncancerfonden. Insamlingsorganisationer är enklare än andra ideella organisationer ur webbsynpunkt, då målet att få besökare att skänka pengar är så tydligt.…

Test: Stockholmscenterns startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Stockholmscentern. Typ av organisation: Ideell sektor, politiskt parti. Betyg: 25 %. Sista partiet ut för testning i mitt startsidestest är Centerpartiet. Men inte på riksnivå, utan på kommunal nivå. Efter önskemål kommer jag att kika in startsidan för Stockholmscentern.…

Test: Socialdemokraternas startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Socialdemokraterna. Typ av organisation: Ideell sektor, politiskt parti. Betyg: 58 %. Socialdemokraterna är andra parti ut att testas i mitt startsidestest. Precis som med Moderaterna kommer jag att försöka leta efter partiprogrammet och specifikt om synen på regionaliseringen av Sverige.…

Periodvila: Startsidestestet offentlig sektor

Nu är den andra tredjedelen av mitt startsidestest klart. Jag har totalt testet nio myndigheters startsidor på olika nivåer i det offentliga Sverige. I denna periodvila tänkte jag sammanfattar resultatet så här långt. Myndighet Betyg Skatteverket 75 % Västra Götalandsregionen 67 % Polisen 58 % Trelleborg kommun 58 % Arbetsförmedlingen 50 % Hallsbergs kommun 50 % Landstinget Västernorrland 50 % Region Gotland 50 % Länsstyrelsen i Örebro län 33 % Snitt 55 % Skatteverket lyckas så bra eftersom de gör sina e-tjänster för medborgarna tillgängliga direkt från startsidan på ett välbalanserat sätt.…

Test: Region Gotlands startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Region Gotland. Typ av organisation: Offentlig sektor, region. Betyg: 50 %. Tidigare har jag pratat om regioner som landsting med utökade befogenheter när det gäller regional utveckling. På Gotland sköter Region Gotland även kommunens uppgift.…