Svenska Riksdagen på Facebook

För några veckor sedan var det tänkt att jag skulle vara med i tävlingen Codemocracy. Jag såg fram emot att träffa personer som ser vinsterna med att myndigheter tillhandahåller öppen data via öppna API:er. Genom att tillgängliggöra data kan driftiga personer skapa intressanta webbtjänster som gynnar demokratin och medborgarna.…

Facebook given arena för myndigheter

Ny statistik visar att Facebook har fler besök än Google i USA. I Sverige har antalet medlemmar på Facebook ökat med 1,2 miljoner medlemmar de senaste 10 månaderna. Ungefär drygt 3 miljoner svenskar är numera medlemmar på nätverkssajten. Den dominerande gruppen har hittills var dem mellan 18–25 år, men nu ökar användandet kraft bland dem mellan 13–17 år samt för dem över 38 år.…