Fyra perspektiv på kommunikationsarbete

Jag har jobbat på flera kommunikationsavdelningar och ute i organisationen som kommunikatör. Något som har varit gemensamt för alla kommunikationsavdelningar är att det är svårt att sätta fingret på vad som egentligen är kommunikationsarbetets uppgift. Det finns naturligtvis många viktiga uppgifter med kommunikation, men jag menar att det är svårt att sammanfatta kommunikationsarbetet i en tydlig verksamhetsidé.…

Framtidens kommunikationsavdelning

Igår hittade jag en intressant text som handlade om begreppen digital media och sociala medier. Skribenten Rebecca Lieb menade att orden digitalt och socialt blir överflödiga då all kommunikation kommer att vara digital och social i framtiden. Så här skriver hon: ”Digital media” will soon be a redundant term.…