Riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier

I takt med att allt fler myndigheter börjat använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden, har behovet av riktlinjer för myndigheters närvaro i sociala medier ökat. Riktlinjer är ett lite vanskligt ord, det kan betyda allt från vad chefer och anställda får göra, vad myndigheten får göra rent juridiskt till vad myndigheterna bör göra för att nå ut med sina budskap.…

Öppet brev till Socialstyrelsen

Bästa Socialstyrelsen, Den första juli 2010 trädde en ny lag i kraft som bygger på ett EU-direktiv om Public Sector Information (PSI). PSI-lagen, som den kallas, syftar till att göra det möjligt för privatpersoner, entreprenörer och andra att använda sig av myndigheters data för att bygga samhällsnyttiga tjänster via webben.…

Facebook given arena för myndigheter

Ny statistik visar att Facebook har fler besök än Google i USA. I Sverige har antalet medlemmar på Facebook ökat med 1,2 miljoner medlemmar de senaste 10 månaderna. Ungefär drygt 3 miljoner svenskar är numera medlemmar på nätverkssajten. Den dominerande gruppen har hittills var dem mellan 18–25 år, men nu ökar användandet kraft bland dem mellan 13–17 år samt för dem över 38 år.…