Test: Polisens startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Polisen. Typ av organisation: Offentlig sektor, statlig myndighet. Betyg: 58 %. Polisen är egentligen 21 regionala myndigheter som leds av den statliga myndigheten Rikspolisstyrelsen. RPS sorterar under Justitiedepartementet som i skrivande leds av Bästa Beatrice.…