Test: Skatteverkets startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Skatteverket. Typ av organisation: Offentlig sektor, statlig myndighet. Betyg: 75 %. Skatteverket är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet som leds av moderaten Anders Borg i skrivande stund. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera.…