Periodvila: Startsidestestet offentlig sektor

Nu är den andra tredjedelen av mitt startsidestest klart. Jag har totalt testet nio myndigheters startsidor på olika nivåer i det offentliga Sverige. I denna periodvila tänkte jag sammanfattar resultatet så här långt. Myndighet Betyg Skatteverket 75 % Västra Götalandsregionen 67 % Polisen 58 % Trelleborg kommun 58 % Arbetsförmedlingen 50 % Hallsbergs kommun 50 % Landstinget Västernorrland 50 % Region Gotland 50 % Länsstyrelsen i Örebro län 33 % Snitt 55 % Skatteverket lyckas så bra eftersom de gör sina e-tjänster för medborgarna tillgängliga direkt från startsidan på ett välbalanserat sätt.…

Test: Region Gotlands startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Region Gotland. Typ av organisation: Offentlig sektor, region. Betyg: 50 %. Tidigare har jag pratat om regioner som landsting med utökade befogenheter när det gäller regional utveckling. På Gotland sköter Region Gotland även kommunens uppgift.…

Test: Hallsbergs kommuns startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Hallsbergs kommun. Typ av organisation: Offentlig sektor, kommun. Betyg: 50 %. Hallsberg kommun är den andra kommunen i mitt startsidestest. Precis som med Trelleborgs kommun kommer jag att kika på hur lätt det är att hitta återvinningscentraler.…

Webbstrategi för kommuner

Många verktyg och modeller för webbstrategi är anpassade för privat sektor, eller mer specifikt för företag som säljer något på webben. Google Analytics är exempelvis anpassat för marknadsförarens behov att kunna driva trafik och säkerställa konvertering på en sajt. Detta har en direkt koppling till företagets huvudsakliga mål, det vill säga att ge vinst åt sina ägare genom att sälja produkter eller tjänster.…

Test: Länsstyrelsen i Örebro läns startsida

Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest. Försökskanin: Länsstyrelsen i Örebro län. Typ av organisation: Offentlig sektor, länsstyrelse. Betyg: 33 %. Länsstyrelsen är regeringens företrädare i ett län. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Länsstyrelsen ansvarar för lite gott och blandat, som trafikföreskrifter, livsmedelskontroll och regional tillväxt.…