Kom igång med Google Analytics

I detta blogginlägg ger jag tips på hur du kan börja använda webbanalysverktyget Google Analytics. Många har Google Analytics på sin webbplats, men få har använt det löpande för att förbättra sin webbplats. Här får du tips på resurser som gör att du kan börja få ut nytta av Google Analytics.…

Sociala medier för dummies

Här får du en introduktion till sociala medier och tips till dig som vill komma igång med att använda sociala medier själv eller för en organisation. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn för olika tekniker på webben som tillåter dialog och interaktion mellan olika människor.…

Rapport från seminarium om myndigheter och sociala medier

Den 25 mars träffades tjänstemän från bland annat Arbetsförmedligen, Riksarkivet, Rikspolisstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB) i centrala Stockholm. Det var en nätverksträff om myndigheter i sociala medier anordnad av företaget Alenio. Utöver intressant gruppdiskussion så presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) hur de har jobbat med sociala medier.…