Startsida för EricssonEricsson är världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation. I detta test kommer jag att titta på deras startsida utifrån ett vanligt sökscenario. Jag har tittat på relaterade sökningar i Google och kommit fram till att många söker på deras aktier, exempelvis Ericsson B.

Hitta rätt

Viktigaste aktiviteterna

Startsidan lyfter inte upp några viktiga aktiviteter man kan göra på webbplatsen. Istället domineras startsidan av en stor reklamyta och nyheter (se nedan). Däremot finns ”Logga in” för extranät och andra specialfunktioner för vissa specifika målgrupper.

Menyer

Av någon märklig anledning är informationen bara delvis översatt till svenska.  Detta innebär att det står ”The Company” trots att Sverige är valt som geografiskt område. Varför man har gjort så vet jag inte, det känns väldigt märkligt att bland svenska och engelska på detta sätt.

Menyn är en så kallad megameny. Det fungerar okej, även om Ericsson inte fullt ut drar nytta av megamenyer. Bland annat saknas ikoner för att förtydliga valen.

Menystrukturen är okej utifrån sökscenariot. Under ”The Company” finns en sektion för ”Investerare” där man hittar information om aktierna hyfsat enkelt. Övriga sektioner är tydliga utom ”Thinking Ahead” som är otydlig reklamlingo för förstagångsbesökare. Vad jag saknar i menyerna är dock menyalternativ som direkt berättar vad företaget gör, exempelvis ”Mobil kommunikation”. Nu finns detta gömt under ”Your Business” och ”Our Portfolio”.

Sökfunktionen

Sökfunktionen är tydligt placerad på ett bra ställe högt upp till höger. Däremot ger den inga bra träffar på varken sökfraserna ”aktier”, ”B” eller ”Ericsson B”.

Poäng för hitta rätt

Med tanke på den svengelska och tveksamma menyn, frånvaron av viktiga aktiviteter och den usla sökfunktionen får Ericsson 1 av 4 poäng för hitta rätt.

Visa avsändare

Avsändarens tydlighet

Ericssons logotyp är tydlig och bra placerad högst upp till vänster. Den stora puffytan på startsidan lyfter fram vad Ericsson gör (mobil kommunikation), även om det inte är den mest tydliga copy jag läst. Om man klickar på puffen så kommer man dock till en undersajt som förklarar desto mer.

Om avsändaren

Mycket information om företaget är samlad under sektionen ”The Company”, utom jobb som ligger under ”Careers”. Idealt hade jag nog lagt dessa två menyalternativ bredvid varandra. Kanske hade jag också lyft upp ”Investerare” till egen sektion jämte dessa två. Men strukturen känns okej ur detta hänseende.

Poäng för visa avsändare

Eftersom avsändaren är tydlig och deras verksamhet är i fokus på startsidan får Ericsson 3 poäng av 4 för visa avsändare.

Visa innehåll

Ericsson väljer att visa upp nyheter på startsidan, och detta ganska långt ner. Jag skulle gissar att många besökare missar nyheterna på startsidan då man måste scrolla för att se dem. Nyheter är förvisso relevanta utifrån sökscenariot, men det hade varit ännu bättre att lyfta upp exempelvis aktiekurser direkt på startsidan. Man skulle kunna göra så mycket mer på detta område än bara tråkiga nyheter.

Poäng för visa innehåll

Då innehållet är ganska osynligt på startsidan och bara består av nyhetspuffar får Ericsson 2 poäng av 4 för visa innehåll.

Slutsats

Ericsson har fokus på att visa avsändare på sin startsida. Frånsett att startsidan av någon anledning är delvis på engelska och delvis på svenska får man som besökare en hyfsad bild av var man kommit. Men när det gäller att hitta finns en hel del övrigt att önska både vad det gäller menystruktur och sökfunktion. Jag tycker ockskå att Ericsson skulle kunna visa betydligt mer riktigt innehåll på startsidan, inte bara nyheter.

Poäng totalt

Totalt får Ericsson 6 poäng av 12 möjliga. Detta innebär ett betyg på 50 % för Ericssons startsida.