Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest.

Försökskanin: Landstinget Västernorrland.
Typ av organisation: Offentlig sektor, landsting.
Betyg: 50 %.

Startsida för Landstinget VästernorrlandLandsting är självstyrande enheter som ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård och lokaltrafik i ett län. I detta test tänkte jag titta på Landstinget Västernorrland. Då hälso- och sjukvård är landstingens viktigaste uppgift så kommer jag att kika på hur lätt det är att hitta en vårdcentral via Landstinget Västernorrlands startsida.

Hitta rätt

Viktigaste aktiviteterna

Överst på startsidan finns dels bilder på glada personer, dels knappar för viktiga aktiviteter kopplade till vård. Här är det lätt att se var man ska klicka för att ringa sjukvårdsrådgivning, hitta vård eller läsa mer om sjukdomar. Men ingen av länkarna går till undersidor på sajten, utan till den regionala varianten av 1177.se som är alla landstings gemensamma vårdportal. Jag tycker dock att det är klokt att Landstinget Västernorrland erbjuder så tydliga länkar direkt till Västernorrland på 1177.se.

Längre ner på startsidan finns länkar till ”Primärvården” som är en undersektion på landstingets webbplats. Primärvården är, lite förenklat, det sjukvårdspolitiska ordet för vårdcentraler. Jag skulle gissa att patienter i större utsträckning använder ordet vårdcentral. Sedan förstår jag faktiskt inte varför de har en egen sektion för ”Primärvården” på landstingets sajt, det är bara en sämre variant av det som redan finns på 1177.se.

På startsidan visas väldigt många puffar och genvägar. Jag får det till totalt 15 stycken puffar och 12 genvägar. Det är lite i mest laget. Alla dessa länkar gör att du inte riktigt ser skogen för alla träd. Det är bättre att fokusera på några färre saker, då blir det enklare att hitta.

Menyer

Huvudmenyn har tydliga menyalternativ som ”Hälso- och sjukvård”, ”Demokrati & insyn” och ”Jobb & utbildning”. Utifrån sökscenariot är det lätt att hitta genom att välja ”Hälso- och sjukvård”. Där står det klart och tydligt att jag ska gå in på 1177.se. Jag kan även påbörja en sökning på vårdcentral redan från landstingets sajt. Det är bra, men jag förstår inte varför man valt att lägga det som en popup. De flesta moderna webbläsare blockar popuper. Det hade varit bättre att man öppna sökningen i samma fönster.

Sökfunktionen

Om jag söker på ”vårdcentral” i den interna sökfunktionen så kommer sidan ”Hälso- och sjukvård” överst. Dessutom kommer en utvald träff som länkar till 1177.se sida om vårdval. Även om det är bra att länka till 1177.se i den utvalda träffen så kanske man inte ska förutsätta att det är just vårdvalet jag är intresserad av. Jag kanske vill hitta närmaste vårdcentral. Den egna undersajten ”Primärvård” dyker inte upp då jag söker efter ”vårdcentral”, vilket är lite konstigt.

Poäng för hitta rätt

Det positiva är att de har gjort det väldigt enkelt för mig att hitta in till 1177.se som är dit jag ska gå för att hitta vårdcentral. Det negativa är att de har en undersajt för ”Primärvården”, vilket är förvirrande och onödigt. 1177.se borde räcka som information för mig som patient. Därför får det bli 2 av 4 poäng för hitta rätt.

Visa avsändare

Avsändarens tydlighet

De första man ser när man kommer in är bilder på människor som jag gissar ska representera medborgarna. Jag skulle uppskattat om jag fick lära känna dessa människor, kanske via en intervju. Nu är det bara dekoration, vilket känns som en bortkastad användning av en så viktig yta på startsidan. Under finns en informativ välkomsttext. Jag skulle nog ha använd den ytan till lite mer spetsig copy om vad landstinget ger för mervärde till sina medborgare. Både välkomsthälsning och vad man hittar på webbplatsen känns som ganska överflödig information. Titeln innehåller förvisso avsändarens namn, men med ordet ”Startsida” före. Det kunde man gott ha strukit. En annan dålig sak är att det saknas metabeskrivning.

Om avsändaren

Här har man skiljt på den tråkiga organisationsinformation som finns under ”Om oss” och den information som handlar om påverkan som man hittar under sektionen ”Demokrati & insyn”. Det är klokt att medborgaren sätts i fokus på detta sätt så att vägarna till påverkan blir tydliga. Jag skulle dock ha lagt dessa två sektioner bredvid varandra i huvudmenyn, då det är likartad information.

Under ”Om oss” finns bland annat fakta om landstinget, säkerhet och upphandling. På webbplatsen finns också fyra så kallade delplatser för bland annat ”Folktandvården”, ”Hjälpmedel Västernorrland”, ”Länshälsan” och ”Primärvården”. Som jag varit inne på ovan så tycker jag att det är märkligt utifrån att denna typ av information redan finns på 1177.se. Ur ett varumärkesperspektiv tycker jag också det blir lite märkligt då dessa blir nästan som egna avsändare. Jag skulle ha valt att lägga dessa fyra som undersektioner under ”Om oss” istället för som undersajter.

Jag noterar också två märkliga saker med hur undersektionerna fungerar. För det första försvinner vänstermenyn när jag väljer ett menyval. För det andra så används inte genomgångssidorna för att visa innehåll, istället står det bara i texten att man ska titta i menyn. Det är bättre att guide besökaren genom att beskriva menyvalen och visa upp innehåll på genomgångssidorna.

Poäng för visa avsändare

Jag gillar att man har satt fokus på påverkan, men ser problem i hur startsidan signalerar avsändare och hur sektionen ”Om oss” fungerar. Det får bli 2 poäng av 4 för visa avsändare.

Visa innehåll

Startsidan domineras som sagt av puffar och genvägar. Längst ner finns dock innehåll. Dels finns fyra reportage, dels finns listor över nyheter och kalenderhändelser. Reportagen tycker jag är en spännande idé för att göra någonting i grunden tråkigt lite mer spännande. Här visas det upp bilder och berättelser från verksamheten. De reportage som ligger i skrivande stund är dock inga reportage utan snarare nyheter. Och för att besökaren ska se dem tror jag också att de skulle behöva ligga högre upp på startsidan.

Poäng för visa innehåll

Idén med reportage är bra, men nuvarande texter är mer nyheter än journalistiska reportage. Dessutom blir de utkonkurrerade av alla puffar. Därför får det bli 2 av 4 poäng för visa innehåll.

Slutsats

Landstinget Västernorrland har en snygg webbplats och det är lätt för mig att hitta in till 1177.se som är dit jag ska då jag ska söka vård. Deras idé med att bygga så kallade delplatser för exempelvis Primärvården förstår jag dock inte. Det är dubbeljobb med tanke på att samma info finns på deras regionala variant av 1177.se. Själva startsidan skulle de också kunna prioritera lite hårdare. Om de har färre puffar kan man lyfta upp reportagen (som borde vara just reportage). Kanske skulle reportagen kunna knytas till bilderna på medborgarna?

Poäng totalt

Totalt får Landstinget Västernorrland 6 poäng av 12 möjliga. Detta innebär ett betyg på 50 % för Landstinget Västernorrlands startsida.