Detta är en del av Webbstrateg.nu:s stora startsidestest.

Försökskanin: Länsstyrelsen i Örebro län.
Typ av organisation: Offentlig sektor, länsstyrelse.
Betyg: 33 %.

Startsida för Länsstyrelsen i Örebro länLänsstyrelsen är regeringens företrädare i ett län. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Länsstyrelsen ansvarar för lite gott och blandat, som trafikföreskrifter, livsmedelskontroll och regional tillväxt. De 21 länsstyrelserna har samma webbplats, men på uppmaning från Peter Karlsson kommer jag att kika på Länsstyrelsen i Örebro län.

Hitta rätt

När det gäller sökbeteende så är det inte speciellt många sökningar på länsstyrelser i jämförelse med tidigare sajter. Utöver att man vill hitta sin lokala länsstyrelse så finns en sökning som dominerar och det är GIS. GIS står för geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. GIS är det jag tänker använda som sökscenario i detta test.

Viktigaste aktiviteterna

På startsidan finns ett foto föreställande istappar. Ovanpå bilden ligger fyra boxar med genvägar till innehåll på webbplats i de fyra kategorierna ”Blanketter”, ”Publikationer”, ”Författningar” och ”Övriga tjänster”. Det är ju bra att dessa saker lyfts fram, men som förstagångsbesökare tror jag att det är svårt att förstå vad som döljer sig bakom exempelvis en länk som ”Övriga blanketter” och ”Självservice”. Jag tror att man skulle kunna se över benämningarna och lyfta fram de viktigaste länkarna med särskiljande färg och form.

Utifrån sökscenariot fungerar dock genvägarna. Under ”Övriga tjänster” finns ”Karttjänster” som leder direkt till informationen om GIS.

Menyer

Överst till höger finns länkar till sju andra språk, lättläst, webbkarta och lyssnafunktikon. Det är aningen många länkar skulle jag tycka. Jag skulle följa E-delegationens riktlinjer och samla alla språk under en sektion som heter ”Other languages” för att få ner antalet menyobjekt.

Huvudmenyn är tydligt placerad under logotypen och innehåller ”Startsida”, ”Djur & natur”, ”Miljö & klimat”, ”Lantbruk & landsbyggd”, ”Näringsliv & föreningar”, ”Människa & samhälle”, ”Samhällsplanering & kulturmiljö” samt ”Om Länsstyrelsen”. Som jag skrivit tidigare så är ”Startsida” ett överflödigt menyalternativ. Bra att formen är konsekvent. Ämnena täcker in det mesta i samhällslivet känns det som, vilket nog har att göra med Länsstyrelsernas spretiga uppdrag. Trots bredden på ämnen har jag svårt att hitta GIS via huvudmenyn. Det finns inte under någon av ämnessektionerna, utan GIS är gömd under ”Om länet” som finns i huvudmenyns sektion ”Om Länsstyrelsen”. Jag har svårt att tro att någon skulle kunna navigera sig dit.

Sökfunktionen

Sökfunktionen finns högst upp till höger. Vid en sökning kommer sidan för ”Gis-kartor” som förstaträff. Dessutom kommer en ansvarig kontaktperson upp till höger på träffsidan. Snyggt! Det finns även en A till Ö-lista där GIS finns under G.

Poäng för hitta rätt

Förvisso är det lätt att hitta GIS via genvägen på startsidan, sökfunktionen och A-Ö, men jag tycker att det är märkligt att man gömt en så efterfrågad sida så långt ner och på en så konstig plats i strukturen. Därför får det bli 2 av 4 poäng för hitta rätt.

Visa avsändare

Avsändarens tydlighet

Logotypen för Länsstyrelsen i Örebro finns i vänstra hörnet. Längre ner på startsidan till höger finns också en slogan: ”Länsstyrelsen i Örebro län – En samlande kraft!”. Det tycker jag är en ganska intetsägande presentation för mig som inte vet vad Länsstyrelsen gör. Det finns en titel, men ingen metabeskrivning. Här skulle man kunnat göra mer för att göra det enklare för mig att förstå var jag kommit.

Om avsändaren

Det finns en sektion ”Om Länsstyrelsen”. Här finns bland annat länk till extern tjänst för att kunna söka i deras diarium. Det är ju kanon att en sådan tjänst finns för medborgarna, men jag skulle nog kika på E-delegationens riktlinjer för e-tjänster. Bland annat har diariet ett helt eget utseende och saknar logotyp. Det går inte heller att klicka sig tillbaka till ”Om Länstyrelsen”. Allt detta skadar trovärdigheten för avsändaren.

Men det finns väldigt mycket matnyttig information under ”Om Länstyrelsen”. Kanske lite för mycket. Jag tycker exempelvis att rättsinformationen och det som ligger under ”Om länet” borde vara egna sektioner på sajten. Nu känns denna ganska viktiga information undangömd i en sektion som man normalt förknippar med beskrivning av organisationen.

Poäng för visa avsändare

Då copyn om Länsstyrelsen på startsidan är ganska luddig och det saknas metabeskrivning så får betyget bli 1 poäng av 4 för visa avsändare.

Visa innehåll

Startsidan innehåller gott om innehåll på den nedre delen. Här finns nyheter, åtta puffar för aktuella saker och kalender. Det jag slås av är vilket inifrånperspektiv innehållet har. Jag tror inte att en medborgare i Örebro län har någon nytta av något av det innehåll som visas upp. Det känns som att informationen mer är riktad åt internt eller till arbetsgrupper knutna till länsstyrelsen. Det som berör medborgarna är exempelvis de regler som Länsstyrelsen skriver. Kanske skulle dessa regler i någon förenklad form kunna presenteras på startsidan? Eller aktuella ärenden i diariet? Eller kanske ett flöde från landshövdingens blogg?

Poäng för visa innehåll

Då jag tycker att man har ett inifrånperspektiv snarare än ett utifrånperspektiv så får det bli 1 av 4 poäng för visa innehåll.

Slutsats

Om Länsstyrelsen ska ha en vettig och modern webbplats räcker det tyvärr inte med en redesign. Här finns det mycket större problem. Deras innehåll är inte webbanpassat. Det är framtaget för papper som medium och så har man bara gjort om det till PDF och länkat från informationssidor på webben. Det gäller både långa rapporter och tjänster som hanteras via PDF-blanketter istället för moderna e-tjänster.

Jag tror att man skulle behöva tänka om hur innehållet tas fram så att de interna arbetsprocesserna anpassas till webben snarare än tvärtom som det är idag. Det är förstås en jobbig och smärtsam förändring, men jag tror att den är nödvändig för att Länsstyrelsen ska vara relevant för medborgarna i framtiden. Någon måste disrupta handläggarnas arbete, för att använda ett modeord. När man har gjort detta grundjobb skulle man sedan kunna göra en ny informationsstruktur och startsida som är bättre anpassad till innehållet.

Poäng totalt

Totalt får Länsstyrelsen i Örebro län 4 poäng av 12 möjliga. Detta innebär ett betyg på 33 % för Länsstyrelsen i Örebro läns startsida.