I detta blogginlägg följer jag upp mitt inlägg om vad det innebär att jobba agilt med ett inlägg om agilt ledarskap. Jag förklarar hur ett ledarskap kan vara agilt och presenterar nio egenskapar som kännetecknar en agil chef.

Ledarskap i förändring

Till att börja med kan det var bra att skilja på ledarskap och chefskap. Chefskap handlar om att bestämma, medan ledarskap handlar om att få andra att vilja följa. Chefen pekar med hela handen till sina anställda medan ledaren bygger relationer till sina medarbetare. Taoismens grundare Lao Zi lär ha sagt följande om ledarskap redan på 600-talet före kristus:

En ledare är bäst när folk knappast vet att han finns, inte lika god när folk lyder och hyllar honom, dålig när de avskyr honom.

Vad är då den agila dimensionen i ledarskapet som gör att man kan prata om agilt ledarskap? Det handlar i grunden om att hantera en miljö som är ny, i ständig förändring och mångtydig. Man har alltså fört över tankarna från agil systemutveckling till att leda en organisation.

Nio agila ledaregenskaper

Det har skrivits flera böcker om ämnet agilt ledarskap, bland annat Where have all the leaders gone? av Lee Iacocca och The Ambiguity Advantage av David Wilkinson. I dessa böcker pekar författarna på nio olika egenskaper som kännetecknar en agil ledare:

  1. Tolerans för mångtydighet.
  2. Nyfikenhet
  3. Kreativitet.
  4. Mod.
  5. Övertygelse.
  6. Känslomässig följsamhet.
  7. Kritiskt tänkande.
  8. Visionärt tänkande.
  9. Flexibilitet.

Det kan låta flummigt, men jag tror att det ligger en hel del i idén om ett agilt ledarskap. Dagens organisationer står inför en mängd utmaningar som digitaliseringen, globaliseringen och nya värderingar. Den som vill vara en ledare idag måste kunna hantera denna komplexa miljö. Då tror jag att agilt ledarskap kan vara ett synsätt som kan hjälpa organisationer att fungera bättre än med traditionella chefer. Hellre agila ledare än chefer med ena foten kvar i taylorismen och den andra i machiavellismen.

Källa: Wikipedia: Agile leadership

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.