Nyligen offentliggjordes en ny tjänst som lägger ut vad företag har fakturerat myndigheter. Tjänsten heter GovData och är byggd av triop. Syftet med tjänsten är dels att hjälpa företag se hur konkurrenterna fakturerar, dels att låta medborgare se vad skattepengarna går till. Du kan söka på företag och ett 70-tal myndigheter. Det täcker i dagsläget fakturering från 2003 till 2009. Du kan också kommentera företagen.

Lovvärt syfte helt klart. Men det finns ett grundläggande problem med denna typ av tjänster och det är att statistiken inte visar hela sanningen. Många gånger har företagen underleverantörer, vilket leder till att statistiken blir skev. Dels blir underleverantörerna osynliga i statistiken, dels blir siffrorna för företagen som anlitar underleverantörer överdrivna.

Jag har frågat GovData:s grundare om detta på Twitter, men har ännu inte fått något svar.

Kategorier: Övrigt