Som jag har skrivit om tidigare här på bloggen så kan man dela in webbstrategi i tre delar: användarna (behov och beteenden), resultatet (organisationens mål) och tekniken (systemen och webbutvecklingen). Om man vill kan man likna dessa tre delar av webbstrategi vid de klassiska ideologierna. Låt mig visa hur jag resonerar.

Den socialistiska UX-gurun

Utgångspunkten är användarnas behov. För en expert på användbarhet och tillgänglighet så är alla användare lika mycket värda. Alla ska med då webbplatsen designas och fylls med innehåll. Målet är allmännyttan.

Ofta ser man denna socialist liera sig med kundtjänsten på företaget som värnar om den lilla människans åsikt. Här är det också viktigt att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rätt som alla andra användare.

Den liberala onlinemarknadsföraren

Utgångspunkten är konvertering. För en sökmotoroptimerare, sökmarknadsförare eller webbanalytiker så handlar allt om att få användaren att slutföra målet, var sig det gäller att klicka på en sökträff i Google eller fylla i ett formulär på sajten. Målet är egennnyttan.

Ofta ser man denna liberal liera sig med marknadsavdelningen på företaget som bara bryr sig om pengar. Marknadens osynliga hand tar hand om samhället, för liberalen är det enda som räknas vinst.

Den konservativa programmeraren

Utgångspunkten är funktion, säkerhet och drift utifrån en kravspecifikation. För en webbutvecklare så finns fasta regler att förhålla sig till. Det gäller att foga sig till kodstandarder och system. Målet är att upprätthålla systemet.

Ofta ser man den konservativa lägga ut orden om hur viktigt det är med att förvalta system. Visst ska man kanske uppdatera systemet ibland, men under väldigt kontrollerade former. Ett system mår bäst av disciplin och kontroll.

Den akademiska webbstrategen

Robert PutnamMen webbstrategen då? Webbstrategen måste ha ett helikopterperspektiv i sitt arbete med en webbplats. Den viktigaste uppgiften är att balansera de tre politiska ideologierna.

Man kan se webbstrategen som en professor i statskunskap som kan peka på fördelarna och bristerna med de olika ideologierna i olika kontexter. Det gäller att ta fram teorier som ska testas och debatteras.

Som den berömde statsvetaren Robert Putnam kan en webbstrateg mässa om de trender i samhället som styr utvecklingen. Men medan Putnam pratar om socialt kapital så pratar webbstrategen om sociala medier… 😉