Andra dagen på konferensen Webbstrategidagarna plöjde vidare i samma spår som dagen innan, med fokus på webbstrategi för företag. På plats fanns ansvariga för digitalt på företagen MQ, TV4, Skandia, Ericsson och Volvo samt webbkonsult från Sogeti. Jag fastnade dels för hur smarta telefoner suddar ut gränsen mellan det digitala och det analoga beteendet, dels för de övergripande trenderna som disruptar alla branscher.

Gränsen mellan digitalt och analogt suddas ut

Både Mikael Stålnacke från MQ, Andreas Wiss från TV4 och David Blocho från Skandia var inne på att den smarta mobilen suddar ut gränden mellan den digitala och den analoga världen. I MQ:s fall handlar det om hur köpare i webbutiken kan hämta ut varan i en fysisk butik samt hur köpare visar upp mobilen i butiken för att visa personalen vad de vill köpa för kläder. För TV4 handlade det om att vi tittar på tv med mobiler eller läsplattor som en andra skärm där vi för en metadiskussion om innehållet i tv-sändningen. För Skandias del handlade det om att deras bankkunder som använder deras bankapp vill kolla sitt saldo när de är ute på stan och det ofta. Mobilen har blivit vår käraste kamrat som vi har med oss i sängen då vi lägger oss och den är det första vi tittar på när vi vaknar. Andreas Sjöström från Sogeti liknade mobilen med ett barskåp i fickan och menade att vi alla är beroende år 2020.

De stora penseldragen

Dagens skönaste arbetstitel hade Erik Kruse från Ericsson som kallas Networked Society Evangelist. Han berättade övergripande om den utveckling vi genomgått de senaste åren. Han tog upp musikbranschen som kanske det tydligaste exempel på hur ny teknik förändrar branscher i grunden. Idag finns knappast några skivaffärer kvar och nya tjänster som Spotify tjänar pengar åt skivbolagen och artisterna istället. Kruse menade att samma förändring kommer att ske i alla branscher och presenterade fem regler för det så kallade nätverkssamhället (undrar om Manuel Castells varit en inspiration?). Regler var som följer (min översättning och sammanfattning):

  1. Var 50:e år kommer stora teknikskiften. Vi är inne i ett sådant skifte just nu med telefoner som är lika smarta som superdatorer var för några år sedan, allt snabbare mobilt bredband och unga som får Internet med modersmjölken.
  2. Tekniken växer exponentiellt, men vårt tankesätt om framtiden är linjärt. Traditionellt tänkande sätter krokben för utvecklingen. Exempel: vi ska inte fortsätta försöka sälja papperslexikon utan göra som Wikipedia istället och göra kunskap tillgängligt digitalt.
  3. Vi behöver ett nytt tankesätt. Alla branscher kommer att förändras.
  4. Det enda som är konstant är förändring.
  5. Det som är galen science fiction idag är användbara produkter imorgon. Utgå från företagets vision och testa vad den nya tekniken kan göra.

Allt detta låter ganska självklart när man väl får det presenterat, men jag tror precis som Erik Kruse att vi precis är i början av denna förändring. Speciellt när nya enheter som Google Glass kommer ut på marknaden och de digitala infödingarna kommer in i arbetslivet på allvar, så kommer mycket spännande – och kanske skrämmande för vissa – att hända.