Tredje och sista dagen av årets upplaga av Webbstrategidagarna var en workshop med konsultföretaget Alenio om att mäta och styra digital kommunikation. Teori blandades med övningar, diskussioner och tips på verktyg att använda. Det var hela spektrat från webbstategisk analys, organisation av projekt och förvaltning till tips på konkreta verktyg och mallar för att mäta och optimera digital kommunikation.

Scouterna.se blev testobjekt

Under gruppövningarna så blev den sajt jag jobbar med till vardags vårt övningsobjekt, alltså Scouterna.se. Det var faktiskt inte mitt förslag utan övriga gruppmedlemmar verkade tycka att det var ett kul exempel. Övningarna gick dels ut på att fundera över önskat besökbeteende och nyckeltal, dels hur man skulle jobba med A/B-testning och remarketing.

Köpprocessen

En av de modeller som Alenio presenterade som vi utgick från i analysen av Scouterna.se var kundens köpcykel. Målet med Scouterna.se är att rekrytera barn (8-9 år) till en scoutkår genom att nå deras föräldrar. Utifrån modellen kundens köpcykel analyserade vi Scouterna.se så här:

  1. Inspireras. Video för att visa scouting på sektionen Bli scout.
  2. Hitta/välja. Sökfunktion för att hitta scoutkår där man bor på sektionen Hitta scoutkår.
  3. Köpa/boka. Ifyllt anmälningsformulär för en scoutkår, exempelvis Bergshamra scoutkår.
  4. Bruka/återkomma. (Denna tog vi inte upp i övningen, men jag skulle säga att detta handlar om kårens egen sajt.)

Nyckeltalet ska vara styrande i optimeringen

Ett nyckeltal värderar hur effektiv en sajt är över tid. Nyckeltalet ska ha en tydlig mottagare som ska agera om nyckeltalet ”drar iväg” uppåt eller neråt. Den optimerar du gör på sajten ska påverka nyckeltalet i positiv riktning. I Scouternas fall så tänkte vi som grupp så här:

  1. Inspireras. Videoklippens antal visningar och view-through rate (andel som ser färdigt).
  2. Hitta/välja. Andel av besökare som hittar en scoutkår.
  3. Köpa/boka. Andel genomförda anmälningar i anmälningsformuläret.

Optimering och testning

Vi diskuterade även hur man skulle kunna jobba för att testa och förbättra sajten utifrån köpprocessen.

  1. Inspireras. Titta i webbstatistiken hur användningen av Bli scout-sidorna ser ut och om de leder till att besökaren söker scoutkår. A/B-test för att jämföra om fler besöker sektionen om man byter namn på den till ”Varför bli scout?” eller dylikt.
  2. Hitta/välja. Användningstester av hitta scoutkår-gränssnittet för att se om folk kan hitta med det. Remarketing eller popup för personer som gör väldigt många sökningar med erbjudande om att bli uppringda för att få hjälp med att hitta scoutkår.
  3. Köpa/boka. Optimering av formuläret, exempelvis A/B-testning av antalet fält i formuläret (nuvarande formulär med många fält visavi ett avskalat formulär med få fält).

Bra workshop som satte fingret på viktiga frågor

Jag tycker det var en mycket spännande dag och vill speciellt tacka mina gruppmedlemmar som satte tänderna i Scouterna.se. Det blev även en intressant målgruppsdiskussion kring inspirationssidorna Bli scout, om vi borde riktas oss mot föräldrarna eller direkt till barnen. Och diskussion om hur anmälningarna hanteras efter att de skickats. Det är något att fundera över…