En sak som jag har stört mig på när det gäller sökmotoroptimering är hur man ska skriva sin metabeskrivning. Metabeskrivning är den text som visas för din sajt i träfflistorna på Google, under sajtens titel. Den syns inte utåt för besökaren utan ligger dold i koden. Med ett bra publiceringssystem kan du som är redaktör lägga till metabeskrivningen.

Alla som håller på med sökmotoroptimering lyfter fram metabeskrivningen som en viktig text att ha på sin sajt eller blogg. Det ska helst finnas en unik metabeskrivning på varje sida. Alla är också överens om att metabeskrivningen ska innehålla det sökord du vill optimera för samt att beskrivningen ska vara en säljande text som leder till att folk vill gå in på din sajt.

Däremot råder det delade meningar om hur lång metabeskrivningen ska vara och hur många gånger ditt sökord ska förekomma i metabeskrivningen.

Undersökning av 90 sajter

HTML-kodFör att få lite klarhet i detta har jag idag gjort en liten undersökning hur det faktiskt ser ut i Google. Jag har helt enkelt kollat på hur framgångsrika sajters metabeskrivningar ser ut för att få fram en magisk formel som jag kan utgå ifrån i min sökmotoroptimering. I undersökningen ingår de tre bäst rankande sajterna på de 30 mest konkurrensutsatta sökorden enligt Pineberry. Det handlar bland annat om sökorden mode, poker och sökmotoroptimering.

Jag har sedan googlat (Chromes inkognitoläge) och tittat i koden efter sajternas metabeskrivningar. Av de 90 testade sajterna hade 56 sajter metabeskrivningen som visades i Google. De flesta som inte syntes med beskrivning saknade metabeskrivning i sin kod (31 sajter), exempelvis Wikipedia. I några få fall ignorerade Google den inlagda metabeskrivningen (3 sajter). Om metabeskrivningen inte syntes har jag sållat bort sajterna från undersökningen. I undersökningen ingår därför 56 sajters metabeskrivningar.

Metabeskrivningarna från de 56 sajterna klistrade jag sedan i Excel där jag även skrev in formler för att räkna ut medelvärde och andra statistiska mått. Jag tittade på antal tecken och antal ord i metabeskrivningarna samt antal förekomster av sökordet.

Resultat

Uträkningen av de 56 sajterna med metabeskrivning ser du i tabellen nedan. I vänsterkolumnen ser du vilket statistiskt mått jag har använt.

Statistiskt mått Antal ord Antal tecken Förekomst sökord
Minvärde 9 51 0
Undre kvartil 18 117 1
Medianvärde 20 143 1
Medelvärde 21 140 1
Övre kvartil 24 158 2
Maxvärde 41 298 3

Min- och maxvärden tycker jag inte är relevant, utan bara intressant att notera. Det handlar alltså om den kortaste respektive längsta metabeskrivningen i undersökningen. Dessa två ytterligheter kan inte vara vägledande.

Däremot blir det mer intressant med undre och övre kvartilen, alltså 25:e percentilen respektive 75:e percentilen. Dessa två mått kan fungera om man vill ha ett spann att förhålla sig till då man skriver en metabeskrivning. Enligt detta spann ska metabeskrivningen vara mellan 18 till 24 ord, eller 117 till 158 tecken om man vill räkna på det sättet. Ditt sökord ska då förekomma en eller två gånger i metabeskrivningen.

Du kan också titta på medelvärdet eller medianvärdet. Det är två statistiska mått för att räkna ut ett snitt utifrån de 56 metabeskrivningarna i undersökningen. Enligt snittet ska metabeskrivningen vara runt 20 ord på runt 140 tecken. Ditt sökord ska förekomma en gång.

Slutsats

Om man håller sig till antingen spannet eller snittet jag redovisat här ovan så kommer din metabeskrivning med all sannolikhet att synas i Google. Resultatet tycker jag faktiskt inte är förvånande. Min erfarenhet är att för långa metabeskrivningar klipps av i Google eller ignoreras. Det är samma sak med för korta metabeskrivningar. Det handlar om att hitta rätt balans. Den magiska formeln verkar vara 20 ord, 140 tecken och sökordet en gång.

Kategorier: Sökmotoroptimering

Pontus Vinderos

Digital marknadsförare och webbstrateg