Läste nyss om ett intressant projekt som Nikke Lindqvist och journalisten Johan Ripås bedriver. För att illustrera kampen om ens eget namn på Google, så kommer Nikke Lindqvist att hjälpa Johan Ripås med hans närvaro på Google under våren. Det finns nämligen en hel del arga kritiker till Johan Ripås på sökträffsidan för hans namn:

Johan Ripås SERP

Det ska bli spännande att följa projektet. Det kommer dels att utmynna i en dokumentär, dels i guider om hur man jobbar med sin Google-städning. Att kunna tolka Googles träfflista tycker jag borde vara allmänbildning idag och ingå som en naturlig del av skolundervisningen. Det finns så många missuppfattningar om hur Google fungerar samtidigt som vi förlitar oss på denna sökmotor i väldigt hög grad när det gäller vår kunskapsinhämtning. Google presenterar en världsbild, även om det inte är tanken bakom den algoritm som styr träffarna. Därför tycker jag detta projekt är lovvärt. Det är modern folkbildning när den är som bäst.

Du kan läsa mer om projektet på Nikke Index.

Kategorier: Övrigt