I detta blogginlägg presenterar jag vad jag tycker är den viktigaste rollen i arbetet med stora webbplatser. Det är den som samordnar innehållet för hela eller delar av webbplatsen. Jag presenterar även vad som kännetecknar en bra webbsamordnare och hur flera webbsamordnare kan organiseras.

Den viktigaste rollen i webbarbetet

Arbetet med större webbplatser kräver idag många typer av specialister om man vill att webbplatsen ska hålla hög kvalitet. Det finns UX-designers, Art Directors, sökmotoroptimerare, språkkonsulter, webbanalytiker med mera. Men jag skulle inte säga att dessa roller är speciellt viktiga i den interna organisationen som jobbar med en större webbplats, särskilt om det gäller informationswebbplatser.

Inte heller den övergripande ansvariga för webbplatsen tycker jag är den viktigaste rollen, vare sig personen kallar sig digital strateg, webbstrateg eller webbansvarig. Den rollen behövs, särskilt för att hålla ihop utvecklingen av webbplatsen. Men det är inte den rollen som under en längre tid kommer att avgöra om webbplatsens besökare blir nöjda.

Den roll jag pratar om är istället samordnaren som håller ihop innehållsarbetet för hela eller delar av webbplatsen. Det är en roll som arbetar taktiskt i gränslandet mellan det strategiska och det operativa. Samordnarens ansvarsområde innefattar att planera och följa upp innehåll samt att säkerställa att de lokala redaktörerna har rätt kompetens när det gäller webbpublicering i allmänhet och webbplatsens innehållsstrategi i synnerhet. Innehållet innefattar inte bara nyheter, utan webbinnehåll i en bredare mening. Allt från informationstexter, videoklipp till webbformulär.

Risken om man inte har en eller flera samordnare är att innehållet blir inaktuellt, att innehållets tonalitet spretar åt olika håll och att webbplatsen blir väldigt rörig. De lokala redaktörerna tänker bara på sitt lilla område och webbansvarig har inte tid att samordna innehållet. Allt detta leder till att innehållet inte möter användarnas behov. Utan samordnaren må webbplatsen vara snygg, funktionell och tekniskt briljant, men innehållet hjälper inte webbplatsens besökare.

Webbsamordnarens egenskaper

Vem ska då ha denna roll? Samordnaren bör gilla att träffa andra människor och att utbilda. Mycket tid kommer gå till att träffa lokala redaktörer och ansvariga för olika aspekter av webbplatsen. Kompetensmässigt bör samordnaren ha bred kompetens, om allt från webbteknik till att skriva för webben. Personen behöver på intet sätt ha expertkunskap inom något fält, men tillräcklig kunskap om alla områden som berör en större webbplats.

Det är också viktigt att samordnaren förstår skillnaden mellan taktiskt och operativt arbete. En duktig samordnare arbetar via andra. Genom att ge lokala redaktörer rätt verktyg så slipper samordnaren själv att jobba så mycket operativt. Smarta sidmallar, handböcker och effektiva mötesformer är några verktyg för att uppnå detta.

Antalet webbsamordnare

Hur många samordnare ska det då finnas? Det beror lite på hur stor organisation eller webbplats det gäller tänker jag. I större organisationer tror jag det är lämpligt att i alla fall ha en samordnare per webbplats, exempelvis externwebb och intranät. Det behöver inte vara heltidstjänster, men jag tror ansvaret blir tydligare om man som samordnare har fokus på en webbplats.

I den bästa av världar skulle samordnaren kunna jobba heltid med detta viktiga ansvarsområde. Jag har sett titlar som webbredaktör, webbsamordnare och innehållsansvarig för den här typen av tjänster. Själv föredrar jag titeln innehållssamordnare, då fokus i rollen bör vara just att koordinera innehållsresurser. Det handlar inte om att i detalj gå in och säga ja eller nej till en enskild text, utan om att skapa förutsättningar för att lokala redaktörer kan göra ett bra jobb.

Om man har flera samordnare så är det ofta en god idé att samla dessa tillsammans med webbansvarig i en central webbredaktion eller ett webbråd. Där kan samordnarna lyfta generella frågor som rör arbetssätt, sidmallar och teknik. Genom att tillsammans som grupp lära sig och skapa sig en gemensam bild blir innehållsarbetet mycket mer sammanhållet. Dessutom blir det roligare om man jobbar tillsammans istället för i organisationens tråkiga boxar som alla tillhör till vardags.

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips
Kategorier: Webborganisation

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.