Många pratar om användbarhet. Men vad är egentligen användbarhet? Enligt ISO-normen 9241-11 lyder definitionen så här:

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.

Denna video beskriver de 10 principer som kännetecknar god användbarhet när det gäller exempelvis IT-system:

Videon bygger på en artikel av Jakob Nielsen som kom redan 1995.

Kategorier: Webbdesign

Pontus Vinderos

Digital strateg