Igår skrev jag om vad tillgänglighet är och idag tänkte jag titta på hur man kan bygga mobila gränssnitt som är tillgängliga. Förra året tog Funka Nu fram riktlinjer för just detta. Nedan sammanfattar jag dessa riktlinjer.

Val av lösning

Det ska finnas en mobilversion, men besökaren ska inte tvingas att använda mobilversionen utan ska kunna växla mellan dator- och mobilsajt. Mobilversionen ska ha samma innehåll som datorsajten. Skapa appar för specifika tjänster som användare använder ofta.

Konstruktion

Följ WCAG 2.0. Om du skapar appar ska du följa de riktlinjer som gäller för plattformen och utnyttja plattformens karakteristiska egenskaperna. Bilder ska ha ALT-texter, formulärobjekt ska ha ledtext eller beskrivning, hjälp användaren vid inmatning genom att markera det som matas in. Undvik iFrames och minimera användningen av JavaScript. Testa lösningen på personer med funktionsnedsättningar.

Layout och design

Gör sidhuvudet litet, lägg det viktigaste högt upp på sidan och undvik att lägga knappar till höger. Skapa en så ren design som möjligt med stora klickbara ytor stora och höga kontraster. Designen ska fungera i både stående och liggande läge.

Interaktion

Skapa ett så enkla navigationskoncept som möjligt. Se till att enhetens alla sätt att navigera fungerar, exempelvis styrknappar, externt tangentbord och styrning med gestik. Det ska vara möjligt att styra med ett finger. Var konsekvent, ge användaren feedback och tillräcklig tid att slutföra uppgifter.

Innehåll

Använd bara bilder som hjälper användaren, använd korta rubriker och undvik förkortningar.

Användarinställningar

Se till att det går att zooma samt fundera på att ge möjligheten att invertera färger och att ändra teckensnitt.

Kategorier: Webbtillgänglighet

Pontus Vinderos

Webbstrateg