I detta blogginlägg förklarar jag vad tillgänglighet är när det gäller webbplatser. Alltså att anpassa webbplatser för personer med funktionsnedsättning. Jag går igenom varför tillgänglighet är viktigt, fyra funktioner som kräver olika anpassningar och relevanta riktlinjer.

Varför tillgänglighet är viktigt

Ett grundkrav i alla typer av webbdesign tycker jag är att man gör den tillgänglig. Och med tillgänglighet menar jag inte att sajten är mobilanpassad eller att er kundtjänst är öppen dygnet runt. Tillgänglighet handlar om hur väl en webblösning fungerar för personer med funktionsnedsättning. Men varför är det då viktigt? Dels är det en demokratisk fråga om alla människors lika värde, dels leder tillgänglighetsanpassning till nytta för alla användare. Det är också en åldersfråga, då vi med åldern exempelvis får sämre syn och hörsel.

För många tror jag att tillgänglighet bara är ett teoretiskt koncept. Man förstår inte riktigt vad det handlar om i praktiken. Nyligen hittade jag ett bildspel som förklarar olika typer av nedsättningar på ett bra sätt. I detta inlägg tänkte jag utveckla denna förklaring för att ge en bättre bild av vad tillgänglighet egentligen handlar om.

Fyra typer av funktioner

Öga som symboliserar synen

Synen

Förmågan att kunna uppfatta gränssnitt visuellt. Permanenta nedsättningar är att du är blind, har synfel eller lider av färgblindhet. Tillfällig nedsättning kan vara att du glömt att ta på dig glasögonen.

Hjälpmedel

För blinda och personer med nedsatt syn finns det skärmläsare som läser upp det som står på skärmen, exempelvis JAWS.

Moderna mobiler som iPhone har skärmläsare inbyggda.

Anpassningar

För att skärmläsare ska fungera måste koden vara korrekt skriven. Du kan även göra mycket med den grafiska designen för att underlätta. För personer med dålig syn kan det handla om att kunna förstora texten och att sajten har tydliga färgkontraster. För färgblinda kan det handla om att kombinera text och färg för att förklara någonting, istället för att bara förlita sig på färgnyanser.

Öra som symboliserar hörseln

Hörseln

Förmågan att kunna höra exempelvis vad som sägs i videoklipp. Permanenta nedsättningar är att vara döv eller att ha nedsatt hörsel. En tillfällig nedsättning kan vara en bullrig miljö eller dåliga högtalare.

Hjälpmedel

Bra hörlurar, ljudkontroll i operativsystemet, teckenspråk.

Anpassningar

Enkel volymkontroll och textalternativ av innehåll som är beroende av ljud såsom videoklipp och podcast. För videoklipp kan man lägga till textning. Det bästa är att erbjuda textversioner av videoklipp eller en podcast, inte bara av tillgänglighetsskäl utan även för sökmotorer. Du kan också erbjuda viktig information som teckenspråk då många döva har svenskt teckenspråk som sitt modersmål.

Person i rullstol som symboliserar motoriken

Motoriken

Förmågan att kunna hantera datorn eller enheten, exempelvis klicka med mus eller peka på skärm. Permanent nedsättningar är dyspraxi, förslitningsskador, artrit och cerebral pares. Tillfälliga nedsättningar kan vara en skada som en bruten handled.

Hjälpmedel

För personer med allvarliga motoriska svårigheter finns hjälpmedel som styr datorn via röst eller ögon, exempelvis MyTobii P10.

Anpassningar

Se till att enheten fungerar som det är tänkt, exempelvis att tangentbordet går att använda istället för mus. Generös hantering av tjänster som är beroende av tiden, exempelvis ifyllnad av formulär, då det kan ta längre tid för dessa användare att fylla i. Förenklad navigation med stora menyobjekt som är lätta att klicka eller peka på.

Tankebubbla som symboliserar kognitionen

Kognitionen

Förmågan att minnas och att kunna tolka intryck, exempelvis menyer, symboler och text. Permanenta nedsättningar är Downs syndrom, Aspergers syndrom och dyslexi. Tillfälliga nedsättning kan handla om att du är stressad, trött eller backfull.

Hjälpmedel

Olika system för att läsa upp och markera texten, exempelvis ReadSpeaker och Talande webb. Genom att texten markeras medan den läses upp så har dessa användare lättare att förstå innehållet.

http://www.youtube.com/watch?v=5Gkj7TEIwnk

Anpassningar

Förenkla alla delar av sajten, exempelvis navigation, flödet för att fylla i ett formulär och språket som används på webbsidorna. Jag tror att en bra webbstrategi där man definierar syfte, mål och användargrupper underlättar mycket i att ta fram en avskalad och enkel sajt, vilket även hjälper denna grupp mycket. Ogenomtänkta sajter med rörig struktur och mycket innehåll är en mardröm för dessa användare.

Riktlinjer att ha koll på

WCAG 2.0 är de tillgänglighetsriktlinjer som är standard just nu. E-delegationen har utifrån WCAG 2.0 tagit fram konkreta webbriktlinjer på svenska som du hittar på sajten Vägledningen för webbutveckling. Kika även in WAI-ARIA som är tillgänglighetsriktlinjer för dynamiskt innehåll and avancerade webbtekniker som Ajax och JavaScript.

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips
Kategorier: Webbtillgänglighet

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.