Kan SharePoint användas som CMS?

Vad är SharePoint? I denna guide går jag igenom vad SharePoint är för typ av webbpubliceringssystem. Dessutom ger mina oberoende råd om när publiceringsverktyget är lämpligt att användas. Råden bygger på mina år som webbstrateg i framför allt offentlig sektor. Fakta om SharePoint SharePoint är Microsofts plattform för samarbete i större organisationer som släpptes första gången år 2001.…